Diensten

Palliatieve zorg voor kinderen onderscheidt zich van de begeleiding en ondersteuning van ernstig zieke volwassenen. De variëteit van de ziektes is groter, het verloop minder geleidelijk. Veel van de levensbedreigende of levensduurverkortende ziekten waaraan kinderen kunnen lijden, zijn uiterst zeldzaam en kennen een progressief karakter. Kwaliteit van leven staat centraal. 


In de praktische zorgverlening gaat het altijd om ‘het kind plus…’. Ook de andere gezinsleden (ouders, broers, zussen) zijn kwetsbaar en hebben in meer of mindere mate behoefte aan ondersteuning. Dit vraagt extra expertise van alle betrokkenen.

De behoeften aan zorg (respijtzorg, dagbesteding, aanpassingen in huis) kennen een breder palet dan bij volwassenenzorg. Kenmerkende aspecten van palliatieve zorg voor kinderen, zijn bijvoorbeeld de plaats die school in het leven van het kind inneemt en het begrip dat het kind (niet) heeft van woorden als ‘toekomst’ en ‘dood’. 


Klik hier voor de nieuwe film van Stichting PAL over kinderpalliatieve zorg.

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter