Cursussen

 • 3-daagse basistraining kinderpalliatieve zorg locatie Utrecht najaar 2018

  3 daagse basistraining kinderpalliatieve zorg locatie Utrecht najaar 2018

  De 3-daagse basistraining is bedoeld voor o.a. artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.

 • E-learning Programma Kinderpalliatieve Zorg

  E learning Programma Kinderpalliatieve Zorg

  Bent u als vrijwilliger, mantelzorger of zorgverlener betrokken bij de zorg voor een ernstig ziek kind? Stichting PAL heeft in samenwerking met het Internationale Netwerk Kinderpalliatieve Zorg (ICPCN) een e-learning programma ontwikkeld, waarbij u in drie cursussen de belangrijkste basiskennis van de kinderpalliatieve zorg eigen kunt maken.

 • Verdiepingstraining Kinderpalliatieve Zorg voor (kinder)artsen

  Verdiepingstraining Kinderpalliatieve Zorg voor kinder artsen

  ‘Besluitvorming en regie in de kinderpalliatieve zorg, wat vraagt dit van de kinderarts?’ De training is bedoeld voor kinderartsen, huisartsen en artsen verstandelijk gehandicapten (AVG) die de Basistraining Kinderpalliatieve Zorg hebben gevolgd of aantoonbaar ervaring en expertise hebben in de kinderpalliatieve zorg.


Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter