Lopende projecten

Uitbreiding regionale Netwerken Kinderpalliatieve Zorg
Na het succes met het regionale Netwerk Kinderpalliatieve Zorg Holland Rijnland wil Stichting PAL meer netwerken opzetten. In totaal 7 regionale Netwerken, in de adherentiegebieden van de academische kinderziekenhuizen, die samen een landelijke structuur vormen.  lees meer...

Op weg naar een landelijk Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
Partijen zoeken de samenwerking op om door het verbinden van expertise en elkaars netwerk/achterban te komen tot optimale kennisbundeling en netwerkvorming ter verbetering en t.b.v. een duurzame inbedding van kinderpalliatieve zorg in het Nederlandse zorgsysteem. 
lees meer...

Kinder Comfort Teams in ontwikkeling: Groningen & Nijmegen.
Het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen is in samenwerking met Stichting PAL deze zomer gestart met het opzetten van hun Kinder Comfort Team, mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de AFAS-Foundation. Juni 2019 moet het KCT hier staan.
Bij het Beatrix Kinderziekenhuis staat het KCT plan nu in de steigers. Er zijn al sessies geweest om het multidisciplinaire overleg te bevorderen en er worden volop ideeën uitgewisseld. Wel zijn er nog extra gelden nodig voor de implementatie. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt.

lees meer...

Kinder Comfort Team
Om de brug te slaan tussen kinderpalliatieve zorg in het ziekenhuis en zorg thuis zijn binnen de Academische Kinderziekenhuizen in Nederland Kinder Comfort Teams opgericht of nog in oprichting. Een Kinder Comfort Team (KCT) is een multidisciplinair team met medische, verpleegkundige, pedagogische, psychosociale en spirituele expertise.
lees meer...

Geplande projecten

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter