Infomateriaal

In dit overzicht vindt u diverse brochures, factsheets, patiëntveiligheidskaarten en folders met informatie over zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening.
 

Video: Met kinderen over de dood praten

Video: Met kinderen over de dood praten

Video 'Met kinderen over de dood praten' door Erna Michiels, kinderoncoloog bij het Prinses Máxima Centrum.

Wist u dat?

Wist u dat?

Alle feiten van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg in één overzicht. 

Themaboekje 'Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?'

Themaboekje 'Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?'

Kinderpalliatieve zorg is zorg voor kinderen die een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening hebben. Het is zorg aan gezinnen die alle zeilen bij moeten zetten. Kinderpalliatieve zorg heeft een grote impact op alle betrokkenen: op het zieke kind en zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving. Kinderpalliatieve zorg draait dan ook niet alleen om het zieke kind. 

'Wat als mijn kind niet meer beter wordt'

'Wat als mijn kind niet meer beter wordt'

Om de bespreekbaarheid van palliatieve zorg bij kinderen te bevorderen en om handvatten aan te reiken om het gesprek over deze moeilijke materie aan te gaan, hebben Stichting PAL en Stichting Kind en Ziekenhuis in samenwerking met Achmea een nieuw patiëntveiligheidskaart laten ontwikkelen.

'Wat als mijn kind komt te overlijden'

'Wat als mijn kind komt te overlijden'

Om de bespreekbaarheid van terminale zorg bij kinderen te bevorderen en om handvatten aan te reiken om het gesprek over deze moeilijke materie aan te gaan, hebben Stichting PAL en Stichting Kind en Ziekenhuis in samenwerking met Achmea een nieuwe patiëntveiligheidskaart laten ontwikkelen.

Wat doet het Emma Thuis team?

Wat doet het Emma Thuis team?

Lees wat het Emma Thuis team doet aan de hand van vier indringende verhalen in de folder 'Emma Thuis Team'.

 

Gesprekshulp 'Heeft de dood een kleur?'

Gesprekshulp 'Heeft de dood een kleur?'

In de gesprekshulp staan 50 vragen waaronder de vraag 'Heeft de dood een kleur?' Door de gesprekshulp te gebruiken kunnen gesprekken over leven en dood met - met name - kinderen en jongeren gevoerd worden.