Over Kinderpalliatieve Zorg

Palliatieve zorg voor kinderen (0-18 jaar) is de integrale zorg benadering voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening, gericht op kwaliteit van leven. De zorg omvat de lichamelijke, psychologische, sociale, pedagogische, culturele en spirituele aspecten en wordt voornamelijk bepaald door de individuele behoeften en mogelijkheden van uw kind en uw gezin. Ook de zorg en ondersteuning aan u als ouder(s) en eventuele broers en zussen van uw zieke kind, inclusief de nazorg na een eventueel overlijden, behoort tot kinderpalliatieve zorg.

Definitie

Definitie

Volgens de definitie omvat kinderpalliatieve zorg het verbeteren van de kwaliteit van leven door het verlichten van fysieke symptomen én door psychosociale, emotionele en spirituele ondersteuning van kind én gezin.

Medisch

Medisch

Palliatieve zorg voor kinderen begint vanaf de diagnose van een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening, en gaat door tot en met de periode van nazorg. Palliatieve zorg voor kinderen heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit...
Spiritueel

Spiritueel

Als je als kind en ouder(s) geconfronteerd wordt met (de mogelijkheid van) het levenseinde word je in je diepste levensgevoel geraakt. Dit kan vragen oproepen naar het “waarom ik/wij”. Aan de andere kant ben je als kind, ouder(s),...
Psychosociale zorg

Psychosociale zorg

Als uw kind in een palliatief traject terecht komt, zijn alle aspecten van het leven in het geding. Alles wat het normale leven kenmerkt, raakt op de achtergrond. Er is onzekerheid over het nu en het straks. 

Rechten van kinderen

Rechten van kinderen

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve  Zorg zet zich (inter)nationaal in voor kinderpalliatieve zorg als kinderrecht.