• Expand/Collapse
    • Expand/Collapse

Publicaties

Onder ‘Publicaties’ hebben wij een verzameling gemaakt van verschillende nationale en internationale publicaties. U vindt hier onder andere (wetenschappelijke) artikelen, filmpjes en interviews. In de rechterkolom kunt u een categorie selecteren zodat u kunt filteren op de artikelen.
 

EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019

EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019

Natalia Arias-Casais, Eduardo Garralda, John Y. Rhee, Liliana de Lima, Juan José Pons, David Clark, Jeroen Hasselaar, Julie Ling, Daniela Mosoiu, Carlos Centeno

Conclusion: PC health policies developed in recent years have promoted vigorous development across Europe. Preliminary data on the integration of PC into different fields are encouraging though inequalities between countries and sub-regions...
Kennisagenda - voor onderzoek binnen de kinderpalliatieve zorg in Nederland

Kennisagenda - voor onderzoek binnen de kinderpalliatieve zorg in Nederland

E. Verhagen, L. Kremer, M. Kars, J. Aris

De Kennisagenda is een rapport waarin een inventarisatie is gedaan wat er in de afgelopen jaren allemaal aan wetenschappelijke artikelen is gepubliceerd over kinderpalliatieve zorg, en een inventarisatie wat er volgens onderzoekers,...
De beste palliatieve zorg voor ieder kind in Nederland

De beste palliatieve zorg voor ieder kind in Nederland

Michel van Dijk

Goede palliatieve zorg voor ernstig zieke kinderen was lange tijd niet vanzelfsprekend in Nederland. Door inspanningen van ouders en zorgprofessionals kwamen er weliswaar kinderpalliatieve teams, regionale netwerken en een standaard individueel...
Perinatal Pathway for Babies with Palliative Care Needs - a vital new resource from UK charity

Perinatal Pathway for Babies with Palliative Care Needs - a vital new resource from UK charity

UK Charity, Together for Short Lives, has launched a new resource on perinatal palliative care that has been developed by experts working across ethics, obstetrics, antenatal and neonatal care, and children’s palliative care.

A prospective study on the characteristics and subjects of pediatric palliative care case management provided by a hospital based palliative care team

A prospective study on the characteristics and subjects of pediatric palliative care case management provided by a hospital based palliative care team

C.T. Jagt-van Kampen, M.C. Kars, D.A. Colenbrander, D.K. Bosman, M.A. Grootenhuis, H.N. Caron, A.Y.N. Schouten-van Meeteren

Om meer inzicht te krijgen in de organisatie van zorg zoals deze georganiseerd is door palliatieve teams in Nederland, en de contacten tussen deze teams en de ouders van het kind, hebben de onderzoekers een team drie maanden lang gevolgd. 
Klinische les 'Kinderpalliatieve zorg: multidisciplinair en proactief'

Klinische les 'Kinderpalliatieve zorg: multidisciplinair en proactief'

G.C.B. Bindels-de Heus, L.M. Ball, E.M.C. Michiels, H.A. Moll, E.H. Niks, S.M. van Walraven

Kinderpalliatieve zorg is meer dan alleen terminale zorg. Het begint bij het stellen van een levensbedreigende of levensduurverkortende diagnose, onafhankelijk of curatie nog mogelijk is. Volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie...
Aims and tasks in parental caregiving for children receiving palliative care at home: a qualitative study

Aims and tasks in parental caregiving for children receiving palliative care at home: a qualitative study

L.M. Verberne, M.C. Kars, A.Y.N. Schouten-van Meeteren, D.K. Bosman, D.A. Colenbrander, M.A. Grootenhuis, J.J.M. van Delden

Ouders worden in de kinderpalliatieve zorg geconfronteerd met steeds zwaardere zorgtaken. Er wordt meer thuis voor kinderen gezorgd, en dankzij technische en medische vooruitgang duurt deze zorg langer. 

Physician-assisted dying for children is conceivable for most Dutch pediatricians, irrespective of the patient’s age or competence to decide

Physician-assisted dying for children is conceivable for most Dutch pediatricians, irrespective of the patient’s age or competence to decide

E.E. Bolt, E.Q. Flens, R.W. Pasman, D.L. Willems, B.D. Onwuteaka-Philipsen

Jaarlijks overlijden ongeveer 15 kinderen met behulp van een arts, physician-assisted dying (PAD). In het huidige onderzoek is gekeken naar het standpunt van Nederlandse kinderartsen hierin.

Perinatal Pathway for Babies with Palliative Care Needs

Perinatal Pathway for Babies with Palliative Care Needs

Together for Short Lives, een organisatie die zich in Groot-Brittanie inzet voor kinderen met een verkorte levensduur, heeft een zorgpad ontwikkeld in samenwerking met experts uit de werkvelden ethiek, obstetrie, antenatale en neonatale zorg, en...
Kinderpalliatieve zorg

Kinderpalliatieve zorg

In Nederland hebben jaarlijks 5.000 tot 7.000 ernstig zieke kinderen en hun gezinnen behoefte aan palliatieve zorg. Hiervan zijn in 2012 1.490 kinderen overleden. In de moeilijke fase van diagnose tot overlijden is het van groot belang dat een...
12345
  • Expand/Collapse
    • Expand/Collapse