Onderzoek medische beslissingen rond het levenseinde voor kinderen (1-12 jaar)

Onderzoek medische beslissingen rond het levenseinde voor kinderen (1-12 jaar)

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor zorg en beslissingen in de laatste levensfase voor kinderen. Met de Richtlijn palliatieve zorg voor kinderen is een belangrijke stap gemaakt richting goede palliatieve zorg voor kinderen, maar tegelijkertijd groeit het besef dat we nog onvoldoende weten van de behoeften die kinderen en hun ouders in deze fase hebben, en hoe zorg daarop kan aansluiten.

PACT voor kinderen

PACT voor kinderen

PACT staat voor Paediatric Advance Care Planning in contexT: towards skilled companionship in paediatric palliative care. Het doel van dit project is een voor kind, ouder en professional hanteerbare strategie te ontwikkelen die het hen mogelijk maakt vroegtijdig te spreken over het levenseinde en wat daarin voor hen belangrijk is. 

Standaard generieke verpleegkundige overdrachtsgegevens Kind & Gezin

Standaard generieke verpleegkundige overdrachtsgegevens Kind & Gezin

Uit een onderzoek van V&VN kinderverpleegkunde en Nictiz (2014) is gebleken dat er veel knelpunten bestaan in het proces van verpleegkundige overdracht voor kindzorg. Zo is deze overdracht vaak onvolledig en niet eenduidig, of ontbreekt zelfs. Ouders worden veelal niet betrokken en de gegevens bestaan overwegend uit medische informatie, terwijl de zorg aan een (ernstig) ziek kind en zijn gezin zo veel meer is.

Onderzoek: ‘Besluitvorming op maat’

Onderzoek: ‘Besluitvorming op maat’

Hoe worden en willen ouders van kinderen met een verstandelijke beperking betrokken worden bij beslissingen rondom het levenseinde in het ziekenhuis?’ In Nederland overlijden jaarlijks 1200 kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar. Belangrijkste doodsoorzaken zijn aangeboren aandoeningen, kanker en acute trauma’s of infecties. Veel van deze overlijdens wordt voorafgegaan door een beslissing rondom het levenseinde. Beslissingen...