Een regeling voor levensbeëindiging bij kinderen; Barmhartig of een brug te ver?

Een regeling voor levensbeëindiging bij kinderen; Barmhartig of een brug te ver?

Op 19 april wordt er een online minisymposium georganiseerd over het ethische knelpunt rondom de regeling actieve levensbeëindiging bij kinderen.

Mirjam de Vos over haar passie voor kinderpalliatieve zorg

Mirjam de Vos over haar passie voor kinderpalliatieve zorg

Orthopedagoog en onderzoeker in het Emma Kinderziekenhuis Mirjam de Vos over haar passie voor en het belang van kinderpalliatieve zorg. 

Marije Brouwer promoveert op thema ‘Zorg en beslissingen bij kinderen met een levensbedreigende aandoening’

Marije Brouwer promoveert op thema ‘Zorg en beslissingen bij kinderen met een levensbedreigende aandoening’

 Samen blikken we terug en vooruit naar het vervolg waarbij ze ouders blijft betrekken bij haar onderzoeken.

Nationale en internationale congressen (kinder)palliatieve zorg 2021-2022

Nationale en internationale congressen (kinder)palliatieve zorg 2021-2022

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is in de komende maanden aanwezig op diverse internationale congressen en symposia. Bekijk het overzicht voor...
Zingevingsvragen van ouders met een ernstig ziek kind: een update van het CONNECT-onderzoek

Zingevingsvragen van ouders met een ernstig ziek kind: een update van het CONNECT-onderzoek

In het CONNECT-onderzoek willen we deze zingevingsvragen en bronnen van zingeving van ouders zichtbaar maken en passende ondersteuning ontwikkelen.

Een update van het emBRACE onderzoek

Een update van het emBRACE onderzoek

Met de inzichten uit het emBRACE onderzoek willen we handvatten geven aan zorgverleners die in hun dagelijks werk steun bieden aan ouders rondom het...
Onafhankelijk onderzoek naar de bestaanszekerheid van gezinnen met een ernstig ziek kind

Onafhankelijk onderzoek naar de bestaanszekerheid van gezinnen met een ernstig ziek kind

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg blij met onafhankelijk onderzoek naar de bestaanszekerheid van gezinnen met een ernstig ziek kind. Dit is hard nodig!
Eerste weblecture over complementaire zorg binnen kinderpalliatieve zorg een feit

Eerste weblecture over complementaire zorg binnen kinderpalliatieve zorg een feit

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft, samen met het Van Praag Instituut, de Vereniging Kinderkanker Nederland en het Juliana Kinderziekenhuis, de...
De IMPACT gesprekstraining: samen praten over de toekomst als een kind ernstig ziek is

De IMPACT gesprekstraining: samen praten over de toekomst als een kind ernstig ziek is

De IMPACT* gesprekstraining leert zorgverleners om Advance Care Planning (ACP) gesprekken met kind, indien mogelijk, en ouders op een gestructureerde manier...
Inspiratiedag ‘Het zal je kind maar wezen’

Inspiratiedag ‘Het zal je kind maar wezen’

Een dag voor professionals over de begeleiding van ouders met een kind met een aandoening. Met: Jacqueline Duynstee, Tanja van Roosmalen, Marcel van...
Het werk van de Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

Het werk van de Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

Wanneer een kind ernstig ziek is, denk je misschien niet meteen aan school. Als ouder niet, als verpleegkundige, arts, hulpverlener en als school...
Indicatieproces kindzorg: geen pleisters plakken maar een stevig fundament bouwen

Indicatieproces kindzorg: geen pleisters plakken maar een stevig fundament bouwen

De handreiking Indicatieproces Kindzorg leidt tot grote onrust. Talloze kamervragen verder buitelen kamerleden en betrokkenen nog steeds over elkaar heen,...
Kinderpalliatieve zorg voor kinderen met een ernstige (aangeboren) hart- en vaataandoening

Kinderpalliatieve zorg voor kinderen met een ernstige (aangeboren) hart- en vaataandoening

‘Onlangs hebben we een aantal kinderen verloren – van baby tot puber – waarbij mij eens te meer duidelijk werd dat we het beter hadden...
‘Kinderpalliatieve zorg is een hot topic geworden’

‘Kinderpalliatieve zorg is een hot topic geworden’

In de rubriek ‘passie voor het vak’ (van de nieuwsbrief) vragen we zorgprofessionals wat hen drijft om zich in te zetten voor de...
Kinder Comfort Team Maastricht van start

Kinder Comfort Team Maastricht van start

Na een succesvol en intensief projectjaar is op 7 december jl. ook het Kinder Comfort Team (KCT) Maastricht van het MUMC+ van start gegaan! Deze...
Onderzoek naar het verbeteren van het Individueel Zorgplan van start

Onderzoek naar het verbeteren van het Individueel Zorgplan van start

De afgelopen maanden zijn de eerste stappen gezet om de inhoud en vorm van het Individueel Zorgplan (IZP) te verbeteren. Mede dankzij het enthousiasme van...
Kinderpalliatieve zorg opgenomen in Handreiking financiering palliatieve zorg 2021

Kinderpalliatieve zorg opgenomen in Handreiking financiering palliatieve zorg 2021

Kinderpalliatieve zorg verschilt in veel opzichten van palliatieve zorg voor volwassenen. Andere zorgverleners en instanties zijn betrokken. Én de zorg voor...
Webinar ‘Geld-blues’ over financiële crisis voor ouders van een ongeneeslijk ziek kind

Webinar ‘Geld-blues’ over financiële crisis voor ouders van een ongeneeslijk ziek kind

“Hoe regel je je financiën als je te horen hebt gekregen dat jouw kind ongeneeslijk ziek, palliatief of palliatief-terminaal is? Wie wijst je op de...
Fijne feestdagen en alle goeds voor 2021!

Fijne feestdagen en alle goeds voor 2021!

Graag willen wij iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en goede momenten in het afgelopen jaar. Het was een bijzonder jaar, maar samen hebben...
Subsidieoproep ZonMw: Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging

Subsidieoproep ZonMw: Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging

ZonMw heeft een subsidieoproep gedaan om te komen tot een landelijke Kenniswerkplaats met relevante partijen uit onderzoek, onderwijs en praktijk ten...
Lancering ‘Wegwijzer’ online!op Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

Lancering ‘Wegwijzer’ online!op Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

‘Wegwijzer’ online! De tool waarmee ouders op weg worden geholpen om de juiste kennis over zorgaanbod en toegang tot de zorg te vinden.

Subsidie voor pilot domeinoverstijgend indiceren binnen de kinderpalliatieve zorg

Subsidie voor pilot domeinoverstijgend indiceren binnen de kinderpalliatieve zorg

ZonMw kent subsidie toe voor pilot domeinoverstijgend indiceren. Het doel van de pilot: om kind en gezin te voorzien van één indicatie – die over alle...
Ondersteuning Netwerken Integrale Kindzorg voor meer gezinnen beschikbaar!

Ondersteuning Netwerken Integrale Kindzorg voor meer gezinnen beschikbaar!

Vanaf nu kunnen ook gezinnen met een kind dat intensieve zorg nodig heeft terecht voor hulp en ondersteuning bij de Netwerken Integrale Kindzorg. Lees er...
Themagroepen dragen bij aan verbeteren kinderpalliatieve zorg

Themagroepen dragen bij aan verbeteren kinderpalliatieve zorg

Het organiseren van themagroepen is een nieuwe aanpak om de ervaringen van kind en gezin en zorgprofessionals uit de praktijk op te halen en in te zetten om...
Hans van Goudoever nieuw lid Raad van Toezicht

Hans van Goudoever nieuw lid Raad van Toezicht

Hans van Goudoever is toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

123456