Internationale en nationale congressen (kinder)palliatieve zorg

Internationale en nationale congressen (kinder)palliatieve zorg

In binnen- en buitenland zijn diverse interessante congressen en symposia waar wij een overzicht van hebben gemaakt. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is zelf ook aanwezig op een aantal van deze (inter)nationale congressen en symposia. Bekijk het overzicht voor meer informatie.

Bestaan er zorgprofessionals voor kinderen die niet in een hokje passen?

Bestaan er zorgprofessionals voor kinderen die niet in een hokje passen?

In de reflectietool ‘Integrale zorg voor kind en gezin’, ontwikkeld door Vilans en het NJi, in nauwe samenwerking met zorgverleners en gezinnen met een kind met een chronische aandoening, leest u het verhaal van Tygo. De reflectietool helpt zorgverleners om de zorg, de ondersteuning en het onderwijs beter te organiseren en af te stemmen op de behoeften van kind en gezin.

Krachtige brief van een ouder aan de Minister

Krachtige brief van een ouder aan de Minister

Het pgb moet aangepast worden voor ouders die een ernstig ziek kind hebben verloren.

Het Persoonsgebonden Budget (pgb) creëert echt een “win-win situatie” voor zieke kinderen en hun gezinnen. Echter, de financiële gevolgen van het hebben van een ernstig ziek kind zijn groot en de keuze voor een pgb heeft consequenties. In een brief aan de Minister houdt Neeltje Staats een pleidooi voor een regeling om gezinnen een vangnet te bieden.

Start pilot Copiloten

Start pilot Copiloten

Voor gezinnen met een kind met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen (ZEVMB)

Om een impuls te geven aan de kwaliteit van leven van gezinnen met een kind met ZEVMB is medio 2017 de landelijke Werkgroep 'Wij zien je wel' in het leven geroepen. Nu starten vijf pilotprojecten, waaronder de pilot 'Copiloten' om het geschetste toekomstbeeld realiteit te maken.

Vacature Netwerkcoördinator Kinderpalliatieve Zorg Holland Rijnland

Vacature Netwerkcoördinator Kinderpalliatieve Zorg Holland Rijnland

We zoeken een gedreven pionier die vanuit zijn / haar rol als ambassadeur kan verbinden, initiëren, adviseren en faciliteren met als doel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderpalliatieve zorg.

Congres Minderjarigen als patiënt

Congres Minderjarigen als patiënt

Prof. Eduard Verhagen verzorgt tijdens het Congres Minderjarige als Patiënt een workshop over het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen

Vooraankondiging symposium: Uit de kinderschoenen!

Vooraankondiging symposium: Uit de kinderschoenen!

Op woensdag 3 april 2019 vindt het symposium 'Uit de kinderschoenen! Kinderpalliatieve zorg in transitie' plaats in het Afas Theater te Leusden.

Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin gepubliceerd

Reflectietool integrale zorg voor kind en gezin gepubliceerd

De nieuwe ‘reflectietool integrale zorg voor kind en gezin’ ontwikkeld door Vilans en het NJi is gepubliceerd op 10 oktober 2018.

Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen bereikbaar!

Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen bereikbaar!

Per 1 oktober 2018 is het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen telefonisch bereikbaar. Specifiek voor behandelend artsen met vragen over of behoefte aan steun bij complexe besluitvorming rond het levenseinde van kinderen.

Afscheid van Stichting PAL is een nieuw begin: Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een feit!

Afscheid van Stichting PAL is een nieuw begin: Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een feit!

Op 26 september 2018 is Stichting PAL officieel overgegaan naar Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Een mijlpaal voor de kinderpalliatieve zorg in Nederland.

12345678