Internationale en nationale congressen (kinder)palliatieve zorg 2018 / 2019

Internationale en nationale congressen (kinder)palliatieve zorg 2018 / 2019

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is vanaf oktober 2018 tot mei 2019 aanwezig op diverse (inter)nationale congressen en symposia. Bekijk het overzicht voor meer informatie.

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg als verbindende schakel

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg als verbindende schakel

Eén van de centrale doelstellingen is het stimuleren en faciliteren van een duurzame verbinding tussen de Kinder Comfort Teams en de regionale Netwerken Integrale Kindzorg.

Handen ineen voor optimale kinderpalliatieve zorg!

Handen ineen voor optimale kinderpalliatieve zorg!

Het goed organiseren en verbeteren van de kinderpalliatieve zorg in Nederland vraagt dat alle betrokkenen de handen ineen slaan! In de zorg voor kind en gezin betekent dit onder meer een nauwe samenwerking tussen en afstemming met álle betrokken hulpverleners uit de 1e, 2e en 3e lijn. 

Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise wordt Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise wordt Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De cirkel is rond. Ruim 11 jaar na de oprichting staan we nu aan het begin van een nieuwe fase. Eind september 2018 zal Stichting PAL officieel overgaan naar Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Daarmee komt een einde aan de huidige Stichting PAL en tegelijkertijd is dit het begin van een nieuwe fase in de ontwikkeling en de verdere verankering van kinderpalliatieve zorg in Nederland.

Internationaal congres kinderpalliatieve zorg in Rome

Internationaal congres kinderpalliatieve zorg in Rome

Van 24 tot en met 27 oktober 2018 vindt het 4e Maruzza Congress on Paediatric Palliative Care plaats in Rome en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is daarbij aanwezig.

Brancheorganisaties voor integrale kindzorg gaan samen onder nieuwe naam Binkz

Brancheorganisaties voor integrale kindzorg gaan samen onder nieuwe naam Binkz

De naam BINKZ staat voor Branchevereniging Integrale KindZorg en is de nieuwe branchevereniging voor zorgorganisaties die betrokken zijn bij de zorg aan zieke kinderen buiten het ziekenhuis.

Inspiration, Innovation & Integration

Inspiration, Innovation & Integration

Namens het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, hebben Stephanie Vallianatos en Carolien Huizinga het 3e congres van de ICPCN in Durban, Zuid-Afrika, bezocht. Het congres stond in het teken van inspireren, innoveren en integreren.

Het Kenniscentrum denkt mee in verbeteren aanvraagproces hulpmiddelen

Het Kenniscentrum denkt mee in verbeteren aanvraagproces hulpmiddelen

Van ouders horen wij regelmatig dat het aanvragen van hulpmiddelen een langdurig, tijdrovend en frustrerend proces is. Het komt vaak voor dat tegen de tijd dat het hulpmiddel wordt geleverd deze niet meer aansluit bij wat het kind nodig heeft. 

Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen

Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen

Het Kenniscentrum zet in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) een Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen op.

‘Van papier naar praktijk’

‘Van papier naar praktijk’

Op 26 april 2018 waren wij te gast op het symposium ‘Van papier naar praktijk’ van IKNL. Het symposium stond geheel in het teken van de implementatie van het ‘Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland’. Het kwaliteitskader is inmiddels voorzien van een addendum speciaal voor de kinderpalliatieve zorg.

123456789