Bijeenkomst kennisagenda kinderpalliatieve zorg

Bijeenkomst kennisagenda kinderpalliatieve zorg

Op 15 maart is er een inspirerende bijeenkomst in Utrecht gehouden, onder leiding van
Gerard Muller, en er is een belangrijke stap genomen om tot de kennisagenda voor
kinderpalliatieve zorg te komen.

Wij zien je Wel overhandigt rapport aan Minister de Jonge

Wij zien je Wel overhandigt rapport aan Minister de Jonge

De werkgroep Wij zien je Wel heeft op 20 maart jl. het rapport ‘In gesprek met
gezinnen met een kind met ZEVMB’ overhandigd aan minister Hugo de Jonge.

Boekpresentatie 'Misschien is doodgaan wel hetzelfde als een vlinder worden'

Boekpresentatie 'Misschien is doodgaan wel hetzelfde als een vlinder worden'

Na bijzondere gesprekken met Rebecca Dabekaussen (rouwtherapeute en werkzaam in het Emma kinderziekenhuis in het AMC, waar zij ongeneeslijk zieke kinderen begeleidt) heeft Pimm van Hest het boek “Misschien is doodgaan wel hetzelfde als een vlinder worden” geschreven en laten illustreren door Lisa Brandenburg.

De Ervaringsmeter: maakt ervaringen van ouders beleidsrelevant

De Ervaringsmeter: maakt ervaringen van ouders beleidsrelevant

De Ervaringsmeter biedt ouders van kinderen die palliatieve zorg nodig hebben de kans om hun verhaal en ervaringen in de zorg te delen. Hiermee dragen zij bij aan het verbeteren van de kinderpalliatieve zorg in Nederland.

Vacature promotieonderzoek Princes Máxima Centrum

Vacature promotieonderzoek Princes Máxima Centrum

Voor de periode van drie jaar zoekt het Princes Máxima Centrum een onderzoeker die een promotieproject uitvoert. Het gaat om het opzetten van het onderzoek, analyseren van verzamelde data en de rapportage over pijn bij kinderen.

Verdiepingstraining Kinderpalliatieve zorg krijgt vervolg!

Verdiepingstraining Kinderpalliatieve zorg krijgt vervolg!

Uit de evaluatie onder de deelnemers blijkt dat de pilot Verdiepingstraining kinderpalliatieve zorg, gehouden in november vorig jaar, erg goed is ontvangen. In het najaar van 2017 zal deze verdiepingstraining in samenwerking met IKNL opnieuw worden aangeboden door stichting PAL.

Impressies van het 3e internationale congres in Rome

Impressies van het 3e internationale congres in Rome

Van 16 tot 19 november jl. vond in Rome het '3nd Congres of Paediatric Palliative Care – a global gatering' plaats. Meer dan 300 deelnemers uit de hele wereld deelden tijdens deze drie dagen ervaringen en nieuws uit de kinderpalliatieve zorg. Nederland was met een zestal presentaties goed vertegenwoordigt op het congres. 

Project kinderpalliatieve netwerken nu een jaar Kinder Comfort Teams!

Project kinderpalliatieve netwerken nu een jaar Kinder Comfort Teams!

Het is nog maar net een jaar geleden dat er was besloten dat de interne kinderpalliatieve netwerken in twee academisch kinderziekenhuizen ‘Kinder Comfort Teams’ zouden heten. Kinder Comfort Team Sophia en Kinder Comfort Team Willem Alexander: ze hebben zich in het afgelopen jaar gepresenteerd en gepositioneerd in het Erasmus MC-Sophia en het LUMC. 

Project ‘Regionale Netwerken Kinderpalliatieve Zorg in landelijke samenhang’ is gestart

Project ‘Regionale Netwerken Kinderpalliatieve Zorg in landelijke samenhang’ is gestart

In het najaar is een start gemaakt met de opzet van drie nieuwe Netwerken Integrale Kindzorg voor gezinnen met een ernstig ziek kind in de regio’s Noord-Holland & Flevoland (AMC/ VUmc), Zuid-West (Erasmus MC) en Utrecht (UMCU). De stuurgroepen van deze netwerken zijn inmiddels 1 of 2 keer bij elkaar gekomen om kennis te maken en met elkaar te brainstormen over welke uitdagingen en ambities er zijn binnen hun regio. 

Implementatie MKS start begin 2017

Implementatie MKS start begin 2017

Tijdens het algemeen overleg (AO) Intensieve Kindzorg op 15 december is uitgebreid stil gestaan bij de stand van zaken MKS en de plannen voor de komende twee jaar. Daarnaast zijn door Staatssecretaris van Rijn belangrijke trajecten rondom zorg aan ernstig zieke kinderen in gang gezet. 

12345678