Project 3e jaar studenten van de Hogeschool Utrecht “Publiciteit voor kinderen in de palliatieve zorg”

Project 3e jaar studenten van de Hogeschool Utrecht “Publiciteit voor kinderen in de palliatieve zorg”

Een groep 3e jaar studenten van de minor Palliatieve Zorg heeft, voor haar opdracht van de Hogeschool Utrecht om publiciteit te genereren aan een deelaspect van de palliatieve zorg, de keuze gemaakt om aandacht te vragen voor palliatieve zorg voor kinderen.

‘EAPC Paediatric Taskforce’ - Voor betere samenwerking & kennisdeling in Europa

‘EAPC Paediatric Taskforce’ - Voor betere samenwerking & kennisdeling in Europa

Al jaren constateren stakeholders uit de kinderpalliatieve zorg lacunes omtrent informatieoverdracht en samenwerking op Europees niveau. Een aantal organisaties, waaronder Stichting PAL, hebben daarom het initiatief genomen om in samenwerking met de EAPC (European Association for Palliative Care) tot structurele verbetering van genoemde knelpunten te komen.

IKNL en PAL ontwikkelen Verdiepingsmodules/Masterclasses Kinderpalliatieve Zorg

IKNL en PAL ontwikkelen Verdiepingsmodules/Masterclasses Kinderpalliatieve Zorg

IKNL en PAL hebben in 2013 in nauwe samenwerking met prof Eduard Verhagen (NVK) de 1e multidisciplinaire basistraining kinderpalliatieve zorg ontwikkeld. Dit met als gezamenlijk doel tot verbetering van de zorg voor kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte en tevens tot implementatie van de Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen te komen.
Rondetafelgesprek Tweede Kamer: ‘Euthanasie bij minderjarigen’

Rondetafelgesprek Tweede Kamer: ‘Euthanasie bij minderjarigen’

Op vrijdag 22 januari vond het Rondetafelgesprek van de Tweede Kamer ‘Euthanasie bij minderjarigen’ plaats. Voor het Rondetafelgesprek heeft de vaste commissie zorg van de Tweede Kamer diverse vertegenwoordigers uit het veld, experts en ervaringsdeskundigen uitgenodigd om te vernemen hoe deze tegen het vraagstuk “Euthanasie bij minderjarigen” aankijken. De Rondetafelgesprekken waren opgedeeld in 3 rondes, experts, ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers. 

Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg

Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg

Een steeds grotere groep kinderen krijgt kinderpalliatieve zorg thuis. De overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie is complex en de palliatieve zorg voor het kind en het gezin is intensief. Deze zorg is veelal medisch, verpleegkundig, psychosociaal en spiritueel van aard. In zulke situaties zijn er zorgverleners vanuit diverse disciplines betrokken. Omdat deze zorg veel extra aspecten kent die niet binnen een regulier zorgplan vallen, hebben de NVK en PAL in nauwe samenwerking met het werkveld en ouders/patiëntvertegenwoordigers een zorgplan voor kinderen in de palliatieve en palliatief-terminale fase ontwikkeld.  

Implementatie Medisch Kindzorgsysteem

Implementatie Medisch Kindzorgsysteem

“Als je de ouders bent van een zorgintensief kind, staat je wereld totaal op zijn kop. De zorg voor je kind moet dus goed zijn geregeld. Niet alleen in het ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Dat is helaas niet vanzelfsprekend. Als ouder moet je veel zelf regelen en er hard aan trekken. ...
Ook in 2016 gaat het 1e Regionale netwerk Kinderpalliatieve zorg Holland Rijnland door!

Ook in 2016 gaat het 1e Regionale netwerk Kinderpalliatieve zorg Holland Rijnland door!

Het afgelopen anderhalf jaar is met succes in de regio Holland Rijnland het eerste regionale netwerk Kinderpalliatieve zorg opgezet. In deze regio is het gelukt een netwerk op te bouwen met kinderpalliatieve expertise om gezinnen met een ernstig ziek kind en de betrokken hulpverleners te begeleiden en te ondersteunen. 
Even voorstellen: Stichting ‘Gijsje Eigenwijsje’

Even voorstellen: Stichting ‘Gijsje Eigenwijsje’

Stichting Gijsje Eigenwijsje wil het gezin van een ernstig of ongeneeslijk ziek kind een gratis weekje weg aanbieden in een eigen vakantiehuisje in Nederland. Het initiatief tot oprichting van de stichting is afkomstig van Gijs Baeten. Hij kreeg op 8 jarige leeftijd te horen dat hij hersenstamkanker had en ongeneeslijk ziek was. 

Voortgang verbeterproject kinderpalliatieve zorg

Voortgang verbeterproject kinderpalliatieve zorg

Ziekenhuisbrede kinderpalliatieve zorg. Dat is een van de doelstellingen van het project ‘Intern netwerk kinderpalliatieve zorg Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus MC en Willem-Alexander Kinderziekenhuis/LUMC’. Het is ook een manier waarop aan de intensieve samenwerking tussen beide ziekenhuizen vorm wordt gegeven.

Wij zijn verhuisd!

Wij zijn verhuisd!

Per 1 oktober vindt u Stichting PAL in Domus Medica aan de rand van Utrecht. 
Door de verhuizing van Stichting PAL zijn we weer een stap verder op weg naar een landelijk expertisecentrum kinderpalliatieve zorg.

123456789