Even voorstellen: Stichting ‘Gijsje Eigenwijsje’

Even voorstellen: Stichting ‘Gijsje Eigenwijsje’

Stichting Gijsje Eigenwijsje wil het gezin van een ernstig of ongeneeslijk ziek kind een gratis weekje weg aanbieden in een eigen vakantiehuisje in Nederland. Het initiatief tot oprichting van de stichting is afkomstig van Gijs Baeten. Hij kreeg op 8 jarige leeftijd te horen dat hij hersenstamkanker had en ongeneeslijk ziek was. 

Voortgang verbeterproject kinderpalliatieve zorg

Voortgang verbeterproject kinderpalliatieve zorg

Ziekenhuisbrede kinderpalliatieve zorg. Dat is een van de doelstellingen van het project ‘Intern netwerk kinderpalliatieve zorg Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus MC en Willem-Alexander Kinderziekenhuis/LUMC’. Het is ook een manier waarop aan de intensieve samenwerking tussen beide ziekenhuizen vorm wordt gegeven.

Wij zijn verhuisd!

Wij zijn verhuisd!

Per 1 oktober vindt u Stichting PAL in Domus Medica aan de rand van Utrecht. 
Door de verhuizing van Stichting PAL zijn we weer een stap verder op weg naar een landelijk expertisecentrum kinderpalliatieve zorg.

Als je woorden geeft aan wat je voelt, geeft dat verlichting.

Als je woorden geeft aan wat je voelt, geeft dat verlichting.

Wat geeft je kracht? Geloof je in een God of hogere macht? Wat doet het met jullie dat je kind zo ziek is? Het zijn eigenlijk hele simpele vragen, maar ontzettend belangrijk binnen de kinderpalliatieve zorg. “Naast het fysieke aspect van de ziekte, zou er meer oog moeten zijn voor deze spirituele laag. Dat is zo belangrijk omdat ouders en kinderen er een stuk rust in vinden en er betekenis uit halen”. Een interview met Nette Falkenburg, geestelijk verzorger en onderzoeker in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis.

Themaboekje Kinderpalliatieve Zorg verschenen

Themaboekje Kinderpalliatieve Zorg verschenen

Op de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, zaterdag 10 oktober, werd het themaboekje ‘Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?‘ gelanceerd. Dit boekje beschrijft een breed scala aan onderwerpen waarmee de omgeving van een ziek kind te maken kan krijgen. Het boekje staat vol ervaringsverhalen van kinderen en ouders. Ook vindt u er informatie over allerlei vormen van hulp, worden er praktische tips aangereikt en leest u er over ontwikkelingen binnen de kinderpalliatieve sector.
Vier mini-symposia kinderpalliatieve zorg groot succes!

Vier mini-symposia kinderpalliatieve zorg groot succes!

Samen met de collega’s van de congresfractie van V&VN Kinderverpleegkunde en de betrokken sprekers kijken wij terug op een succesvolle reeks van vier mini-symposia over kinderpalliatieve zorg. Vier keer uitverkocht en een wachtlijst! Kinderpalliatieve zorg is een thema dat leeft. Een terugblik van Meggi Schuiling-Otten, directeur Stichting PAL.
Vernieuwd Expertisegebied Kinderverpleegkunde

Vernieuwd Expertisegebied Kinderverpleegkunde

De laatste 10 jaar is er veel veranderd in het zorglandschap van de kinderverpleegkundige. Al deze veranderingen zijn opgenomen in het vernieuwde Expertisegebied Kinderverpleegkunde. “De kinderverpleegkundigen herkennen zich veel meer in dit profiel. Ze doen hartstikke veel, maar dat kwam nooit goed naar voren. Nu staat er in het expertisegebied omschreven wat de kinderverpleegkundige daadwerkelijk doet en kan. Dat geeft ook trots, dat je zo’n mooi veld beslaat.” Een interview met Jacobien Wagemaker, voorzitter van V&VN Kinderverpleegkunde.
Themaboekje ‘Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?‘

Themaboekje ‘Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?‘

Over palliatieve zorg voor kinderen en hun gezin

Kinderpalliatieve zorg is zorg voor kinderen die een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening hebben. Het is zorg aan gezinnen die alle zeilen bij moeten zetten. Kinderpalliatieve zorg heeft een grote impact op alle betrokkenen: op het zieke kind en zijn of haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de rest van de omgeving.

12345678