Jaarverslag 2017

Ook dit jaar hebben wij weer belangrijke stappen kunnen zetten in de bevordering van de kwaliteit en duurzame verankering van kinderpalliatieve zorg in Nederland. Bekijk het factsheet of lees er alles over in het jaarverslag 2017. 

Download het factsheet 2017

Download het jaarverslag 2017 

Balans en de staat van baten en lasten 2017

 

Beloningsbeleid Stichting Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Onze stichting werkt met betaalde medewerkers in loondienst en binnen projecten en diensten ook met ingehuurde krachten en vrijwilligers. De toezichthouders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen salaris, wel een onkostenvergoeding. De stichting volgt vrijwillig, vor zover mogelijk, de CAO Ziekenhuizen . De medewerkers ontvangen allemaal een salaris conform functieregeling en salarisschalen binnen de CAO Ziekenhuizen.  Deze inzet is direct gekoppeld aan projectplannen en projectbegrotingen, waarbij de bekostiging veelal gebaseerd is op projectsubsidies of subsidies uit fondsenwerving.