Privacybeleid

Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg, verleent u hierbij toegang tot Kinderpalliatief.nl. Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg publiceert ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen op Kinderpalliatief.nl.

Beperkte aansprakelijkheid
Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg spant zich in om de inhoud van Kinderpalliatief.nl actueel en correct te houden. Ondanks alle zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. Teksten en prijzen op Kinderpalliatief.nl zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaardt Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg geen aansprakelijkheid.

Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van Kinderpalliatief.nl aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan derden mededeling te hoeven doen.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op Kinderpalliatief.nl. Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud onderzoeken en waar nodig ingrijpen. 

Voor op Kinderpalliatief.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende informatie, beeldmateriaal en producten op Kinderpalliatief.nl liggen bij Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van informatie, beeldmateriaal en producten van Kinderpalliatief.nl is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Persoonsgegevens en privacy
Voor de verwerking van aanmeldingen (o.a. bijeenkomsten en nieuwsbrieven) heeft Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en postadres nodig. Bij het aanmeldformulier staat altijd vermeld welke gegevens Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg nodig heeft. 

Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. Persoonsgegevens die via Kinderpalliatief.nl worden verzameld, gebruikt Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg alleen voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg kan gegevens gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De  ”cookiewet”

Kinderpalliatief.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg te helpen analyseren hoe gebruikers Kinderpalliatief.nl gebruiken. 

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van Kinderpalliatief.nl wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in, onder andere, de Verenigde Staten. IP-adressen van gebruikers zijn geanonimiseerd.

Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg heeft als verantwoordelijke een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van Kinderpalliatief.nl. Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg deelt gegevens die met behulp van deze analytische cookies zijn verzameld niet met andere partijen, zoals Google.

De bezoeker kan cookies zelf uitzetten of verwijderen. Hoe u dat kunt doen verschilt per internet browser en apparaat. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.

Door gebruik te maken van Kinderpalliatief.nl geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Op Kinderpalliatief.nl worden naast bovengenoemde Analytics cookies alleen cookies gebruikt ten behoeve van het functioneren van de website.


Contactinformatie
Met bovenstaande verklaring willen wij u duidelijkheid geven over de manier waarop Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg omgaat met uw gegevens. Hebt u vragen over de verklaring of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens)? Wilt u onjuiste informatie onder onze aandacht brengen? Heeft u een klacht over inhoud van andere gebruikers? Neem contact op met Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg via info@kinderpalliatief.nl.

! Bovenstaande verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.