Scholing

Het Kenniscentrum initieert, faciliteert en stimuleert trainingen en opleidingen voor (zorg)professionals betrokken bij kinderpalliatieve zorg. Met het onderstaande aanbod kunt u zich verder verdiepen en bekwamen in kinderpalliatieve zorgverlening.

3-daagse basistraining kinderpalliatieve zorg

3-daagse basistraining kinderpalliatieve zorg

De 3-daagse basistraining is bedoeld voor o.a. artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte.
De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
Verdiepingstraining Kinderpalliatieve Zorg voor (kinder)artsen VOL

Verdiepingstraining Kinderpalliatieve Zorg voor (kinder)artsen VOL

‘Besluitvorming en regie in de kinderpalliatieve zorg, wat vraagt dit van de kinderarts?’
De training is bedoeld voor kinderartsen, huisartsen en AVG-artsen die eerder de basistraining Kinderpalliatieve zorg hebben gevolgd of aantoonbaar ervaring en expertise hebben in het verlenen van palliatieve zorg aan kinderen.

E-learning Programma Kinderpalliatieve Zorg

E-learning Programma Kinderpalliatieve Zorg

Bent u als vrijwilliger, mantelzorger of zorgverlener betrokken bij de zorg voor een ernstig ziek kind? Stichting PAL heeft in samenwerking met het Internationale Netwerk Kinderpalliatieve Zorg (ICPCN) een e-learning programma ontwikkeld, waarbij u in drie cursussen de belangrijkste basiskennis van de kinderpalliatieve zorg eigen kunt maken.