Scholing

Het Kenniscentrum initieert, faciliteert en stimuleert trainingen en opleidingen voor (zorg)professionals betrokken bij kinderpalliatieve zorg. Met het onderstaande aanbod kunt u zich verder verdiepen en bekwamen in kinderpalliatieve zorgverlening.

3-daagse basistraining kinderpalliatieve zorg

3-daagse basistraining kinderpalliatieve zorg

De 3-daagse basistraining is bedoeld voor o.a. artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen niveau 4 en 5, pedagogisch medewerkers, maatschappelijke werkers, geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte.
De training wordt gegeven door experts uit de praktijk en ervaringsdeskundigen.
E-learning Programma Kinderpalliatieve Zorg

E-learning Programma Kinderpalliatieve Zorg

Bent u als vrijwilliger, mantelzorger of zorgverlener betrokken bij de zorg voor een ernstig ziek kind? Stichting PAL heeft in samenwerking met het Internationale Netwerk Kinderpalliatieve Zorg (ICPCN) een e-learning programma ontwikkeld, waarbij u in drie cursussen de belangrijkste basiskennis van de kinderpalliatieve zorg eigen kunt maken.