Projecten

Het Kenniscentrum initieert en stimuleert zorginnovaties en -projecten. Door een goed evenwicht tussen praktijkverbetering enerzijds en kennisontwikkeling anderzijds, onstaat synergie voor onderzoek en praktijk.

 

Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis

Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis

Vanaf 2019 komen extra middelen voor de inzet van geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding in de thuissituatie voor gezinnen met een ernstig ziek kind beschikbaar. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg zal de verdeling van deze middelen coördineren en heeft eigens hiervoor kwaliteitseisen voor de rouw- en verliesbegeleiding opgesteld.

Kinder Comfort Teams in ontwikkeling: Groningen & Nijmegen

Kinder Comfort Teams in ontwikkeling: Groningen & Nijmegen

Om de brug te slaan tussen kinderpalliatieve zorg in het ziekenhuis en zorg thuis zijn binnen de Academische Kinderziekenhuizen in Nederland Kinder Comfort Teams opgericht of nog in oprichting. Een Kinder Comfort Team (KCT) is een multidisciplinair team met medische, verpleegkundige, pedagogische, psychosociale en spirituele expertise. Het team begeleidt gezinnen en zorgprofessionals, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

Regionale Netwerken Integrale  Kindzorg

Regionale Netwerken Integrale Kindzorg

Door het succes met het regionale Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Holland Rijnland gaat het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, in samenwerking met partners in de regio, nog 6 regionale netwerken doorontwikkelen tot 31 maart 2019. Een NIK ondersteunt en begeleidt gezinnen met een kind met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening en de betrokken hulpverleners. De pilotfase in de regio Holland Rijnland heeft laten...