Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis

Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis

 

Impuls geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding thuis
 

Uit de ‘Patient Journeys Kinderpalliatieve Zorg’ is gebleken dat er knelpunten spelen waar het gaat om de inzet van geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding voor gezinnen met een ernstig ziek kind in de thuissituatie, van diagnose t/m nazorg. Ook in een onderzoek van onze collega’s uit de palliatieve zorg voor volwassenen blijkt dat de financiering van geestelijke verzorging een lappendeken is en vooral in de thuissituatie gaten vertoont. Bij partijen in de eerstelijnszorg zijn er beperkte mogelijkheden om geestelijke verzorgers te financieren. Er bestaan onduidelijkheden over de voorwaarden waaronder geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding bij kinderen kan worden ingezet.

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft daarom in een kamerbrief laten weten voor de hele palliatieve zorg de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie te willen verbeteren. Hieronder vallen ook alle gezinnen met een kind met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte, vanaf diagnose tot na overlijden van het kind. Vanaf 2019 stelt het ministerie daarom jaarlijks 7 miljoen euro vanuit de Regeerakkoordmiddelen beschikbaar, waarvan 5 miljoen structureel vanaf 2021. Een deel hiervan zal gaan naar de kinderpalliatieve zorg.
Gezien de begeleiding van gezinnen met een ernstig ziek kind waar het gaat om zingeving en levensbegeleiding veelal door rouw- en verliesbegeleiders wordt verzorgd, is de beroepsgroep ‘rouw- en verliesbegeleiders’ toegevoegd aan deze impuls.
 

Vanaf 1 juni 2019 kunnen alle gezinnen en hun hulpverleners die in aanmerking komen een beroep doen op de subsidie. Dit kan door je aan te melden door middel van een mail naar de netwerkcoördinator van het Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in jouw regio. Download hier de informatie over eisen, voorwaarden, tarieven en vragen.