Kind & Gezin

Kinderpalliatieve zorg is zorg voor kinderen die een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening hebben. Kinderpalliatieve zorg draait echter niet alleen om het zieke kind, het hele gezin kan hulp en ondersteuning krijgen bij de verzorging en begeleiding. Naast medische of verpleegkundige zorg kan het ook gaan om pedagogische of psychosociale hulp of spirituele zorg. Dit valt allemaal onder palliatieve zorg, waarbij de focus op de kwaliteit van leven ligt. In onderstaande 8 onderdelen vindt u alle informatie in relatie tot kinderpalliatieve zorg bedoeld voor u en uw omgeving.

Wij hebben uw hulp nodig! Door uw verhaal en ervaringen in de zorg voor uw ernstig zieke kind te delen in de ervaringsmeter, draagt u bij aan het verbeteren van de kinderpalliatieve zorg in Nederland.