Rapportage patient journeys kinderpalliatieve zorg

Ieder kind dat kinderpalliatieve zorg nodig heeft en ieder gezin heeft een eigen, uniek verhaal. Daarom heeft Stichting PAL / Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg een rapportage op laten stellen om aan de hand van echte patientenverhalen te komen tot een analyse van de rode draden van vraagstukken en knelpunten waar ouders en gezinnen in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Het rapport, dat wij op 9 juli 2018 hebben aangeboden aan Minister Hugo de Jonge, leest u hieronder. Op de landelijke werkagenda staan knelpunten die kind, ouders en professionals dagelijks ervaren in de zorg. Ook staat vermeld welke partijen we nodig hebben om gezamenlijk deze knelpunten aan te pakken. Bekijk de Landelijke Werkagenda Kinderpalliatieve Zorg.

 

Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg overhandigt rapport aan minister Hugo de Jonge 

 

 

Te downloaden documenten