Consultatie

Vragen over hoe u de zorg thuis het beste kunt regelen of vragen over financiering en mogelijkheden voor zorg en ondersteuning in uw buurt, kunt u stellen aan het regionaal Netwerk Integrale Kindzorg (NIK).

Voor ziekte specifieke informatie en contact met lotgenoten kunt u terecht bij de patiëntenverenigingen.

Heeft u een vraag over de zorg voor uw ernstig zieke kind in het ziekenhuis dan kunt u terecht bij het Kinder Comfort Team (KCT) van het Universitair Medisch Centrum (UMC) waar uw kind onder behandeling is.