Emma Thuis team

Het Emma Thuis team van het Emma Kinderziekenhuis ondersteunt ernstig zieke kinderen en hun gezinnen in de thuissituatie.

 

Welke kinderen krijgen zorg van het Emma Thuis Team? 

Het Emma Thuis team is er voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn met een stofwisselingsziekte, neurologische- of oncologische aandoening of een complexe hartafwijking. De zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, en wordt voornamelijk bepaald door de individuele behoeften en mogelijkheden van het kind en het gezin. De duur van de zorg kan variëren van enkele weken tot jaren.

 

Wat zijn de werkzaamheden van het Emma Thuis team? 

  • Casemanagement. Het regelen, organiseren en monitoren van de zorg rondom kind en gezin. Het vaste aanspreekpunt zijn. 
  • Brugfunctie. Het afstemmen van zorg en informatie tussen: ziekenhuis, thuis, de huisarts, thuiszorg en andere betrokken hulpverleners. Zorgdragen dat zorg aan kind en gezin goed doorloopt. 
  • Advies, instructie, voorlichting en begeleiding bieden aan kind en gezin.
  • Nazorg verlenen.

We werken nauw samen met de behandelend arts, de huisarts en de thuiszorg. Het is niet de bedoeling dat het Emma Thuis team de taken van de thuiszorg overneemt. De relatie van het gezin met de huisarts en/of thuiszorg blijft gewoon bestaan.

 

Wie kan een kind aanmelden? 

De behandelend arts kan een kind aanmelden bij het Emma Thuis team.

 

Contact en bereikbaarheid

Het Emma Thuis team is bereikbaar voor informatie of aanmelding: 

  • Ma. t/m vr. tijdens kantooruren: Tel: 020-5661695
  • 7 dagen per week van 8.00 uur tot 20.00 uur: Tel: 020-5668907
  • E-mail: emmathuisteam@amc.nl 

U kunt ook de folder downloaden: Emma Thuis team: de brug tussen ziekenhuis en thuis. Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Zuid-oost.