Patiëntenverenigingen zijn organisaties die opkomen voor de belangen van patiënten, hun ouders en andere familieleden. Er zijn verenigingen voor mensen met een bepaalde ziekte of handicap en er zijn algemene patiëntenverenigingen. Sommige zijn landelijke georganiseerd met al dan niet een lokale afdeling. Andere verenigingen hebben alleen een regio of provincie als werkgebied.

BOSK   VOKK OOK   VKS   K&Z   VOC   Hartstichting  


Een overzicht van patiëntenverenigingen, stichtingen en organisaties voor verschillende ziektes en aandoeningen in Nederland, vindt u op ouderkompas