Wetenschapsagenda

Om ervoor te zorgen dat we in Nederland het onderzoeksgeld dat beschikbaar is voor kinderpalliatieve zorg ook daadwerkelijk besteden aan onderzoeken die urgent, relevant en belangrijk zijn, is er samen met onderzoekers uit de verschillende kennisgebieden binnen de kinderpalliatieve zorg een wetenschapsagenda onderzoek ontwikkeld. Deze agenda vormt een aanbeveling voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ZonMw en andere subsidiegevers voor wetenschappelijk onderzoek. In deze agenda staan de onderzoeksonderwerpen die volgens Nederlandse zorgprofessionals en wetenschappers prioriteit hebben de komende jaren. 

De kennisagenda is een rapport waarin geprioriteerde aanbevelingen voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderpalliatieve zorg zijn opgenomen. Dit rapport zal worden aangeboden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Om tot deze kennisagenda te komen, zijn er verschillende stappen nodig: allereerst moet er geïnventariseerd worden wat er nu al aan kennis is. Dit gebeurt door middel van een literatuuronderzoek en door navraag bij UMC’s/expertisecentra. Vervolgens wordt er uitgevraagd wat er mist, dit is deels al gebeurd tijdens de bijeenkomst van 15 maart 2018 en er zal ook een online vragenlijst verspreid worden. De volgende stap zal zijn om deze ontbrekende kennis te prioriteren en het daadwerkelijke rapport te schrijven.