Scholing

Inschrijven
E learning Programma Kinderpalliatieve Zorg cursus 1 2 en3

E-learning Programma Kinderpalliatieve Zorg (cursus 1, 2 &3)

Ben je als vrijwilliger, mantelzorger of zorgverlener betrokken bij de zorg voor een ernstig ziek kind? Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft in samenwerking met het Internationale Netwerk Kinderpalliatieve Zorg (ICPCN) een e-learning programma ontwikkeld, waarbij je in drie cursussen de belangrijkste basiskennis van de kinderpalliatieve zorg eigen kunt maken.

Datum
Prijs
Locatie
Beschikbare plekken
900 plaatsen
 
 

Programma

Cursus 1 Inleiding in palliatieve zorg voor kinderen

Kinderpalliatieve zorg is voor kinderen, die een levensduurverkortende of levensbedreigende  aandoening hebben. Het is zorg aan gezinnen, die alle zeilen bij moeten zetten om er 'het beste van te maken'. De zorg aan een ernstig ziek kind heeft grote impact op alle betrokkenen: het zieke kind, zijn / haar gezin, familie, vrienden, buren, school en de hele omgeving.

Doelen van de cursus:

 • het begrijpen van de term kinderpalliatieve zorg 
 • het ontdekken van de verschillen tussen palliatieve zorg voor volwassenen en kinderen 
 • het verkrijgen van inzicht in de belangrijke elementen  van kinderpalliatieve zorg 
 • introductie in de voorzieningen en de regelgeving  in Nederland.         

Cursus 2 Communiceren met kinderen en emotionele problemen

Deze cursus is bedoeld om u te helpen communiceren met kinderen op een passende manier, met name over moeilijke onderwerpen als ziek zijn, het verlies van vaardigheden en sterven. Deze cursus zal zich ook richten op het werken met de emotionele reacties van kinderen op ziek zijn en sterven. De aangeboden informatie zal u een idee geven over hoe u kinderen kunt helpen hun ervaringen, angsten en verwachtingen te uiten.   

Doelen van de cursus:

 • Het verbeteren van de manier waarop we communiceren met kinderen. 
 • Het vergroten van uw inzicht in de impact van een ernstige ziekte op een kind en hun begrip van dood en sterven.
 • Deelnemers in staat stellen emotionele steun te bieden aan kinderen.
 • Deelnemers in staat stellen om bijkomende problemen in de ondersteuning van kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte te begrijpen.

Cursus 3 Zorg rond het levenseinde in de kinderpalliatieve zorg

De algemene principes van goede palliatieve zorg gelden gedurende de hele zorg van een kind, ook als het einde van het leven nadert. De terminale fase brengt veel spanning, onzekerheid en verdriet met zich mee. Goede communicatie en zorgvuldige begeleiding van alle betrokkenen zijn hierbij essentieel.

Doelen van de cursus:

 • de principes van zorg rondom het levenseinde
 • de voortekenen en het vaststellen van het levenseinde
 • behandeling van verontrustende symptomen/gebeurtenissen aan het levenseinde
 • kunstmatige voeding en hydratatie rondom het levenseinde
 • advance care planning, assessment en management tools.

In het bijbehorende handboek wordt tevens uitgebreid stilgestaan bij de rol van de vrijwilliger in de kinderpalliatieve zorg.

Didactische opbouw
Elke cursus bestaat uit een theoriegedeelte en assessments (case studies, reflecterende studies en meerkeuzevragen). Zodra het werk is beoordeeld, krijgt u als deelnemer een bericht over uw uitslag. Als u geslaagd bent voor de cursus ontvangt u een certificaat. Voor elke cursus wordt een apart certificaat afgegeven en een bijhorend digitaal handboek. Voor een meerprijs van € 10,00 is deze in een gedrukte versie beschikbaar.

Kosten
Het totaalbedrag voor de drie cursussen is € 49,00, dit bedrag is inclusief begeleiding en het bijbehorende digitale handboek. Na betaling ontvangt u de inlogcodes.

Informatie en inschrijven
Voor meer informatie over het e-learning programma kunt u contact opnemen met mevrouw Maraliza de Haan, via e-mail.

Accreditatie 

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 36 punten
Accreditatiebureau verpleegkundig specialisten: 36 punten:
Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV): 6 punten
Registerplein: 36 punten

Persoonsgegevens en privacy
Informatie over ons privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens in het bijzonder vindt u hier.

 

Datum
Prijs
Locatie
Beschikbare plekken
900 plaatsen