E-learning Programma Kinderpalliatieve Zorg

Pilot domeinoverstijgend indiceren in de kinderpalliatieve zorg

Pilot domeinoverstijgend indiceren in de kinderpalliatieve zorg

Kinderpalliatieve zorg (zorg voor kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening) vraagt om specifieke deskundigheid, maatwerk en samenwerking van professionals uit verschillende (wettelijke) domeinen.

Talent for Care ontwikkelt informatietool voor ouders

Talent for Care ontwikkelt informatietool voor ouders

Als onderdeel van hun leiderschapstraject bij Talent for Care heeft een groep van zeven professionals, werkzaam in diverse functies in de zorg, gekozen voor een eindopdracht bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. De opdracht valt binnen één van de speerpunten van het Kenniscentrum namelijk:     Het toegankelijker en beschikbaar maken van kennis en...
Subsidie voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies

Subsidie voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies

Als je hoort dat jij of je kind, broer of zus mogelijk doodgaat is er onzekerheid over het nu en straks. Iedereen heeft zijn eigen manier om met de situatie om te gaan. Een rouw- en verliesbegeleider of geestelijk verzorger kan je ondersteunen en met je meedenken over allerlei vragen over het leven, ziek zijn en de dood.

In bijna elk academisch kinderziekenhuis inmiddels een Kinder Comfort Team operationeel

In bijna elk academisch kinderziekenhuis inmiddels een Kinder Comfort Team operationeel

Om de brug te slaan tussen kinderpalliatieve zorg in het ziekenhuis en zorg thuis zijn binnen de academische kinderziekenhuizen in Nederland Kinder Comfort Teams opgericht of nog in oprichting. Een Kinder Comfort Team (KCT) is een multidisciplinair team met medische, verpleegkundige, pedagogische, psychosociale en spirituele expertise. Het team begeleidt gezinnen en zorgprofessionals, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.