Individueel Zorgplan

Individueel Zorgplan

Individueel Zorgplan

Als een kind palliatieve zorg nodig heeft, dan komt er veel op het gezin af. De zorg voor het kind is intensief en wordt vaak door meerdere zorgverleners gegeven. Er is van alles te regelen. Kind en gezin, en ook alle betrokken zorgverleners, moeten op de hoogte zijn van de afspraken en wensen die gemaakt en uitgesproken zijn. Dit kan gaan over de zorg en behandeling van het kind, maar ook over de kwaliteit van leven en sterven. Deze wensen en afspraken worden vastgelegd in het Individueel Zorgplan.

 

Waarom een Individueel Zorgplan gebruiken?

Door een IZP te gebruiken kan de zorg in het ziekenhuis, thuis en in de eigen omgeving (zoals bijvoorbeeld op school) goed op elkaar aansluiten. Ook kan de zorg sneller en makkelijker van elkaar worden overgenomen, omdat iedereen goed geïnformeerd is.

 

Testfase vernieuwde Individueel Zorgplan

Na uitvoerig onderzoek in samenwerking met ouders en zorgverleners kan vanaf 1 maart gebruik worden gemaakt van het vernieuwde Individueel Zorgplan (IZP). De testfase duurt acht maanden, waarna het IZP nogmaals geëvalueerd en zo nodig aangepast zal worden. Kijk voor meer informatie over het project en deelname aan het onderzoek op www.izpproject.com.

 

Nieuws rondom alle ontwikkelingen:

 

Welke informatie is te vinden in het Individueel Zorgplan?

Er is niet alleen oog voor de lichamelijke zorg voor het kind, maar juist ook voor de psychologische (gevoelens en gedachten), sociale (familie en vrienden), pedagogische (opvoeding en onderwijs) en spirituele (de manier waarop u in het leven staat) aspecten.

Naast de behandeling van lichamelijke klachten is ondersteuning op andere gebieden ook altijd nodig. Zo kunnen er bijvoorbeeld levensvragen spelen of vragen over de opvoeding. Het IZP is zo opgebouwd dat de behoefte aan zorg en ondersteuning op verschillende gebieden in kaart kan worden gebracht. Doordat het IZP onlosmakelijk verbonden is met het Medische Kindzorgsysteem (MKS) is er ook aandacht voor veiligheid. Advance Care Planning gesprekken vormen de basis voor het invullen van het IZP. De richtlijn palliatieve zorg voor kinderen is als leidraad genomen voor het IZP.

 

Praktische zaken: wie stelt het op en wie is eindverantwoordelijk?

Het doel is dat een IZP wordt opgesteld voor alle kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende diagnose binnen acht weken na diagnose of aanmelding bij een Kinder Comfort Team of zorgorganisatie die is aangesloten bij een Netwerk Integrale Kindzorg.

Een IZP wordt wanneer mogelijk met het kind en altijd samen met ouders opgesteld en herzien. Het IZP wordt in samenspraak opgestart en ingevuld door een betrokken kinderverpleegkundige en de hoofdbehandelaar of betrokken kinderarts. Deze hoofdbehandelaar of kinderarts is eindverantwoordelijk voor het opgestelde IZP.

Het invullen van een IZP is een proces dat gedurende het hele palliatieve traject (van diagnose tot overlijden) wordt aangevuld, geëvalueerd en waar nodig herzien. Er is altijd de mogelijkheid om afspraken bij te stellen of te wijzigen.

 

Informatie voor ouders

Bent u ouder of verzorger van een ernstig ziek kind, maar is er nog geen IZP opgesteld? Maak het bespreekbaar met uw hoofdbehandelaar en geef aan dat u graag een Individueel Zorgplan op wilt laten stellen.

 

Informatie voor zorgverleners

Vanaf maart 2022 wordt het vernieuwde IZP getest door zorgverleners in de praktijk in het kader van het onderzoek. Alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor een ernstig ziek kind kunnen ook in aanraking komen met het vernieuwde IZP. Daarom kunt u hieronder het IZP en het bijbehorende zakboekje downloaden zodat u weet wat u kunt verwachten.

 

Wilt u tijdens deze testfase aan de slag met het Individueel Zorgplan? Download dan hieronder het IZP in PDF-vorm. Heeft u vragen over het gebruik van het PDF-document? Neem dan contact op via izpproject@umcg.nl.

 

Vernieuwd Individueel Zorgplan

    

 

Dowload de Powerpoint: Meeste gestelde vragen IZP 2.0

 

 

 

Te downloaden documenten