Richtlijnen

Richtlijn palliatieve zorg voor kinderen

Richtlijn palliatieve zorg voor kinderen

De richtlijn Palliatieve zorg is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Voorzitter van de werkgroep: prof. dr....
Handreiking kinderpalliatieve zorg bij (Z)EMB

Handreiking kinderpalliatieve zorg bij (Z)EMB

Samen voor goede zorg aan kinderen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen en hun gezinnen

Visie op palliatieve zorg voor kinderen met (zeer) ernstige, meervoudige (verstandelijke en lichamelijke) beperkingen ((Z)EMB) of kinderen met een...
Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg

Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg

NVK en Stichting PAL, in nauwe samenwerking met het UMCG, AMC, LUMC, het Sophia KZH / Erasmus MC, PMC, Vereniging Kinderkanker Nederland (voorheen VOKK), VKS, de BMKT en V&VN Kinderverpleegkunde

Kinderpalliatieve zorg behelst niet alleen zorg in de terminale fase (end-of-life), maar begint bij de diagnose van een levensbekortende of...
Handreiking NVAVG levensbeëindiging wilsonbekwame mensen met verstandelijke beperking

Handreiking NVAVG levensbeëindiging wilsonbekwame mensen met verstandelijke beperking

Artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG’s) worden met enige regelmaat geconfronteerd met de vraag het leven van een persoon met een ernstige...
Verwijsgids zorg aan kinderen met een hersentumor

Verwijsgids zorg aan kinderen met een hersentumor

Veel kinderen met een hersentumor krijgen problemen met tempo, aandacht en geheugen. We noemen dit niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Ook kunnen zij...