• (Kinder-)ziekenhuis
  Is de algemene term voor een instelling waar zieken verzorgd worden en waar professionele gezondheidszorg wordt verleend. Dit gebeurt door artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen. ... Dit zijn veelal gespecialiseerde ziekenhuizen.
 • Consultatie & advies
  Adviseren is het geven van raad en aandacht aan mensen die organiseren of veranderen tot hun taak rekenen. Adviseren is daarom een vorm van iemand iets leren. Iemand wil iets veranderen en wil daar raad over. De adviseur is de expert en geeft die raad.
 • Inzet vrijwilligers
  Mensen maken zich verdienstelijk met de zorg om de ander, de zorg om het milieu, inzet voor hulpbehoevenden, bescherming van monumenten, vredesactivisme of hulp aan mensen die illegaal in een land verblijven.
 • Kinderthuiszorg
  Is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd. De thuiszorg behoort tot de extramurale gezondheidszorg of eerstelijnsgezondheidszorg. ... De belangrijkste zijn verpleging, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging/verpleging.
 • Kinderuitvaart
  Een uitvaart bevat alle gebruiken en plechtigheden die worden uitgevoerd nadat iemand is overleden. Een uitvaart dient om afscheid te nemen van de overledene en kan op verschillende manieren worden ingevuld. In Nederland wordt hieromtrent voornamelijk gekozen voor een begrafenis of een crematie
 • Psychosociale zorg
  Is een verzamelnaam voor diverse 'psychische' aandoeningen. Bekende problemen zijn depressie, angstigheid of depressiviteit (neerslachtigheid, somber gevoel). Deze klachten komen voor bij ongeveer 5% van de bevolking.
 • Respijtzorg
  Vervangende zorg of respijtzorg. Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden.
 • Spirituele zorg & zingeving
  Spiritualiteit gaat over datgene wat van essentiële waarde en betekenis is voor mensen. Dat kleurt en bepaalt immers het hele bestaan. Het kan verbonden zijn met alle mogelijke bronnen van inspiratie, bijzonder of alledaags, godsdienstig of seculier
 • Vakantie & logeren
   
 • Verpleegkundig Kinderdagverblijf
  Is een opvang voor chronisch of langdurig zieke kinderen. Er werken kinderverpleegkundigen en pedagogische medewerkers om de kinderen zorg en ontwikkeling te bieden. Voorbeelden van verpleegkundige handelingen: sondevoeding verwisselen.
 • Verpleegkundig Kinderzorghuis & Kinderhospice
  Een hospice is een instelling die verblijf en verzorging biedt aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Hospicezorg of palliatieve zorg is erop gericht de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.
 • Wensen vervullen