Tobias: een boek over liefde die de dood overstijgt

Tobias: een boek over liefde die de dood overstijgt

Op de dag dat hij 25 jaar zou zijn geworden, werd het boek Tobias geboren. Het boek is geschreven door de moeder van Tobias: Elisabeth van Windt, geestelijk...
Informatie over coronavirus in de kindzorg

Informatie over coronavirus in de kindzorg

Een brief aan alle ouders...
Informatie over coronavirus in de kindzorg

Informatie over coronavirus in de kindzorg

Samenwerkende kindzorgpartijen lanceren webpagina met informatie over coronavirus voor de kindzorg.
Nationale en internationale congressen (kinder)palliatieve zorg 2020/2021

Nationale en internationale congressen (kinder)palliatieve zorg 2020/2021

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is in de komende maanden aanwezig op diverse internationale congressen en symposia. Bekijk het overzicht voor...
Werkgroep Wij zien je Wel overhandigd rapportage aan Minister Hugo de Jonge

Werkgroep Wij zien je Wel overhandigd rapportage aan Minister Hugo de Jonge

Onderweg van overleven naar leven Eindrapport en aanbevelingen werkgroep Wij zien je Wel
Lesmodule psychosociale aspecten van kinderpalliatieve zorg

Lesmodule psychosociale aspecten van kinderpalliatieve zorg

Om de introductie les over kinderpalliatieve zorg te verrijken is er een specifieke lesmodule over de psychosociale aspecten van kinderpalliatieve zorg...
Even voorstellen: Mara van Stiphout, beleidsmedewerker

Even voorstellen: Mara van Stiphout, beleidsmedewerker

Hallo! Graag wil ik mij even voorstellen: ik ben Mara van Stiphout en sinds half februari ben ik gestart bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg als...
Scholing ‘Inleiding in spiritualiteit binnen de kinderpalliatieve zorg’ beschikbaar

Scholing ‘Inleiding in spiritualiteit binnen de kinderpalliatieve zorg’ beschikbaar

De afgelopen maanden hebben geestelijk verzorgers en tevens leden van NIK Utrecht Esli Jongen, Elisabeth van Windt, Loes Berkhout en Johannes Verheijden...
‘Een collega hebben waarmee je kunt sparren, dat is enorm waardevol.’

‘Een collega hebben waarmee je kunt sparren, dat is enorm waardevol.’

In de rubriek ‘passie voor het vak’ vragen we zorgprofessionals wat hen drijft om zich in te zetten voor de kinderpalliatieve zorg. Deze keer is...
CONNECT-studie: Op weg naar passende geestelijke verzorging voor ouders van ernstig zieke kinderen in de thuissituatie

CONNECT-studie: Op weg naar passende geestelijke verzorging voor ouders van ernstig zieke kinderen in de thuissituatie

Als je hoort dat je kind ongeneeslijk ziek is, is er onzekerheid over het nu en straks. De levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte van je kind...
Subsidie voor een vernieuwd Individueel Zorgplan

Subsidie voor een vernieuwd Individueel Zorgplan

Sinds 2015 wordt er door de UMC’s en kinderthuiszorgorganisaties gebruik gemaakt van het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg (IZP). In dit...
Kinder Comfort Team Maastricht van start!

Kinder Comfort Team Maastricht van start!

Dit jaar zal ook het Maastricht UMC+ van start gaan met de projectfase voor het opstarten van een Kinder Comfort Team (KCT). Een enthousiast team is hiermee...
Een update van de Landelijke Werkagenda Kinderpalliatieve Zorg

Een update van de Landelijke Werkagenda Kinderpalliatieve Zorg

De landelijke werkagenda kinderpalliatieve zorg 2019-2021 vormt de basis voor de te nemen stappen ter verbetering van de kinderpalliatieve zorg in...
Afspraken over indicatieproces kindzorg thuis (Zvw-pgb)

Afspraken over indicatieproces kindzorg thuis (Zvw-pgb)

Afgelopen week hebben er op uitnodiging van het Ministerie van VWS diverse gesprekken plaats gevonden om te komen tot een plan van aanpak omtrent de...
Onrust over PGB Zorgverzekeringswet. Oplossing hard nodig!

Onrust over PGB Zorgverzekeringswet. Oplossing hard nodig!

Donderdag 16 januari stond er een artikel in het NRC over ouders die thuis hun ernstig zieke kind verzorgen. Zij krijgen, zo schrijft het NRC...
Binnen NIK Zuidwest is er ruimte voor mooie dromen

Binnen NIK Zuidwest is er ruimte voor mooie dromen

In het najaar heb ik, Chantal van der Velden (coördinator NIK Zuidwest), kennis mogen maken met Karin Geleijns, een kinderneuroloog met een prachtige...
Waardevolle uitwisselingsbijeenkomst geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders

Waardevolle uitwisselingsbijeenkomst geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders

10 december jl. vond er een uitwisselingsbijeenkomst voor geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders in de regio Holland Rijnland plaats. Tijdens...
In gesprek met opleider Angelie Faber van de Erasmus MC Academie

In gesprek met opleider Angelie Faber van de Erasmus MC Academie

Over het activeren van bewustwording, de samenwerking met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en het op één lijn zitten om (kinder)palliatieve zorg...
Professionals Talent for Care geven advies aan vakantievoorziening voor gezinnen met ernstig ziek kind en stellen ervaringsdeskundigheid centraal

Professionals Talent for Care geven advies aan vakantievoorziening voor gezinnen met ernstig ziek kind en stellen ervaringsdeskundigheid centraal

Acht jonge professionals van Talent for Care  stelden samen met ouders, kinderverpleegkundigen en experts adviezen op voor Mark Vogt en Tessa...
Nieuw prentenboek helpt klas omgaan met overlijden klasgenootje

Nieuw prentenboek helpt klas omgaan met overlijden klasgenootje

Een kinderboek over rouwen in de klas was er nog niet. Reden genoeg voor vier studenten Geneeskunde uit Groningen om het boek ‘De klas neemt...
2-daagse training Advance care planning in de kindergeneeskunde Samen praten over zorg en behandeling

2-daagse training Advance care planning in de kindergeneeskunde Samen praten over zorg en behandeling

Advance care planning (ACP) is een proces van gespreksvoering waarin kinderen met een ernstige aandoening en hun ouders zich bewust worden van hun...
Interview met Erna Michiels: 'Ik haal veel voldoening uit mijn werk als kinderoncoloog.'

Interview met Erna Michiels: 'Ik haal veel voldoening uit mijn werk als kinderoncoloog.'

Erna Michiels is één van de drie kinderoncologen in het Kinder Comfort Team Utrecht, dat onder meer gevestigd is in het Prinses Máxima Centrum voor...
Video: Met kinderen over de dood praten

Video: Met kinderen over de dood praten

Video 'Met kinderen over de dood praten' door Erna Michiels, kinderoncoloog bij het Prinses Máxima Centrum.

Geneeskunde studenten schrijven prentenboek ‘De klas neemt afscheid’

Geneeskunde studenten schrijven prentenboek ‘De klas neemt afscheid’

Elk jaar krijgen ongeveer 70 onderbouwklassen van een basisschool te maken met het overlijden van een klasgenoot. Deze kinderen moeten omgaan met dit...
Programma Ouder en Kind Educatie (OKE) gelanceerd!

Programma Ouder en Kind Educatie (OKE) gelanceerd!

Kinderen verblijven steeds korter in het ziekenhuis. Een grote groep kinderen heeft echter langer zorg nodig; verpleegtechnische handelingen, medicatie en...
1234567