Vacature: senior beleidsadviseur en bestuurssecretaris

Vacature: senior beleidsadviseur en bestuurssecretaris

Wij zoeken per direct een senior beleidsadviseur en bestuurssecretaris (32-36 uur)!

Uitnodiging; Kennissessie voor ouders

Uitnodiging; Kennissessie voor ouders

Tussenevaluatie pilot domeinoverstijgend indiceren

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en BINKZ zijn samen in oktober 2020 de pilot “domeinoverstijgend indiceren” gestart. Het doel van de pilot...
Videosessies: ervaringen uit de Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

Videosessies: ervaringen uit de Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

Om de kennisvraagstukken die vanuit de pilot geïdentificeerd zijn en de opbrengsten van de oplossingen breed te delen, worden er 16 december, 20...
Kennissessie indicatieteams Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

Kennissessie indicatieteams Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

Op 2 november jl vond er weer een kennissessie plaats voor de indicatieteams van de Pilot Domeinoverstijgend Indiceren in de kinderpalliatieve zorg.

Tweede tussenrapportage Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

Tweede tussenrapportage Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

In deze rapportage vindt u informatie over o.a. de hiaten, de ontwikkelingen binnen de indicatieteams, evaluatie van de projectdoelen en de...
“We worden echt serieus genomen als indicatieteam!”

“We worden echt serieus genomen als indicatieteam!”

Projectleider Leandra Beeloo over de Pilot Domeinoverstijgend Indiceren.

Symposium; Samenwerking maakt sterker! Next step in kinderpalliatieve zorg

Symposium; Samenwerking maakt sterker! Next step in kinderpalliatieve zorg

SAVE THE DATE! Donderdag 21 april 2022
Symposium; Samenwerking maakt sterker! Next step in kinderpalliatieve zorg

Drieluik over Steunpunt Ouders: interview met Angela van Woezik

Drieluik over Steunpunt Ouders: interview met Angela van Woezik

Het Steunpunt Ouders zou er niet zijn gekomen zonder de inzet van drie ouders. In evenzoveel nieuwsbrieven geven we hen het woord over de achtergrond...
In gesprek met de eerste verpleegkundig specialist kinderpalliatieve zorg van Nederland

In gesprek met de eerste verpleegkundig specialist kinderpalliatieve zorg van Nederland

Zeven jaar geleden begon Marinka de Groot als kinderverpleegkundige bij het Emma Thuis team*, toen het nog een pilot was. Gaandeweg merkte Marinka dat ze...
Van papier naar praktijk: werkveld geeft vervolg aan opdrachten studenten pedagogiek

Van papier naar praktijk: werkveld geeft vervolg aan opdrachten studenten pedagogiek

Tachtig derdejaars studenten van de opleiding Pedagogiek aan de Haagse Hogeschool hebben afgelopen studiejaar in het kader van de onderwijsmodule...
Lancering nieuwe E-learning cursus: Perinatale & neonatale palliatieve zorg

Lancering nieuwe E-learning cursus: Perinatale & neonatale palliatieve zorg

Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap, bevalling, of in de eerste periode na de geboorte (perinatale sterfte) is voor ouders en betrokken...
Update CONNECT-studie: op weg naar betere ondersteuning bij zingevingsvragen van ouders

Update CONNECT-studie: op weg naar betere ondersteuning bij zingevingsvragen van ouders

Update oktober 2021

Om ouders beter te ondersteunen bij levensvragen en zorgbehoeften rondom zingeving, is vorig jaar de CONNECT-studie van start gegaan.

Hiaten in het zorgaanbod vertaald in infographic

Hiaten in het zorgaanbod vertaald in infographic

De belangrijkste hiaten in het kinderpalliatieve zorgaanbod hebben we weergegeven in een infographic.

Onderzoek naar het verbeteren van het Individueel Zorgplan, waar staan we nu?

Onderzoek naar het verbeteren van het Individueel Zorgplan, waar staan we nu?

De gegevens die nodig zijn voor het onderzoek naar het IZP zijn verzameld. De voorbereidingen voor het aanpassen van het IZP zijn begonnen.

Onderzoek naar informatiebehoefte ongeneeslijk zieke ouder en het kind

Onderzoek naar informatiebehoefte ongeneeslijk zieke ouder en het kind

Welke informatie en tools hebben ouders die komen te overlijden en hun partners nodig voor hun kind tussen de drie en twaalf jaar oud?

‘We moeten op tijd bespreekbaar maken wanneer beademing niet meer zo zinvol is’

‘We moeten op tijd bespreekbaar maken wanneer beademing niet meer zo zinvol is’

Passie voor het vak - Laura Verweij

In de rubriek ‘passie voor het vak’ vragen we zorgprofessionals wat hen drijft om zich in te zetten voor de kinderpalliatieve zorg. Deze keer is...
Nationale en internationale congressen (kinder)palliatieve zorg 2021-2022

Nationale en internationale congressen (kinder)palliatieve zorg 2021-2022

Een overzicht van de actuele planning van nationale en internationale congressen en symposia op gebied van kinderpalliatieve zorg.

‘De passie om deze gezinnen echt te ontlasten delen we enorm’

‘De passie om deze gezinnen echt te ontlasten delen we enorm’

Chantal van der Velden (afbeelding links) is coördinator van de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in de regio’s Zuidwest en Zuidoost. Dat is ook de...
Wat doet de commissie wetenschappelijk onderzoek kinderpalliatieve zorg?

Wat doet de commissie wetenschappelijk onderzoek kinderpalliatieve zorg?

Een groep van onderzoekers streeft er binnen de commissie wetenschappelijk onderzoek naar gevraagde kennis op dit gebied te ontwikkelen en bestaande kennis...
Ervaringsdeskundigen geven les in kinderpalliatieve zorg

Ervaringsdeskundigen geven les in kinderpalliatieve zorg

Zorgprofessionals hebben een cruciale rol in de kinderpalliatieve zorg. Om hen daarvan bewust te maken biedt het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg binnen...
‘Onze missie: mensen die hun baby verliezen weer in hun kracht zetten’

‘Onze missie: mensen die hun baby verliezen weer in hun kracht zetten’

Passie voor het vak - Jeannette Rietberg

In de rubriek ‘passie voor het vak’ vragen we zorgprofessionals wat hen drijft om zich in te zetten voor de kinderpalliatieve zorg. Deze keer is...
Het aanvragen, leveren en meeverhuizen van hulpmiddelen wordt makkelijker

Het aanvragen, leveren en meeverhuizen van hulpmiddelen wordt makkelijker

Het aanvragen, leveren én meeverhuizen van hulpmiddelen moet en kan beter. Het project ‘Verbeteragenda hulpmiddelen’ heeft dit als doel. Een...
Eiland hoppen – op zoek gaan naar elkaars kennis & expertise

Eiland hoppen – op zoek gaan naar elkaars kennis & expertise

E-learning Programma Kinderpalliatieve Zorg laat zorgprofessionals ‘eiland hoppen’ om kennis en expertise te delen en om deze in te zetten om...
‘Een magisch getal’

‘Een magisch getal’

Een boek over de onvoorspelbaarheid van het leven en de onvoorwaardelijke liefde voor een kind.

Zingeving als je kind ongeneeslijk ziek is

Zingeving als je kind ongeneeslijk ziek is

Jacoline, ouder van een ongeneeslijk ziek kind in gesprek met Loes, geestelijk verzorger en ethicus binnen het Kinder Comfort Team Utrecht.

Wanneer ouders te horen krijgen dat hun kind ongeneeslijk ziek is, worden zij geconfronteerd met een wereld die zij niet kennen. Er komen vragen over...
1234