Afspraken over indicatieproces kindzorg thuis (Zvw-pgb)

Afspraken over indicatieproces kindzorg thuis (Zvw-pgb)

Afgelopen week hebben er op uitnodiging van het Ministerie van VWS diverse gesprekken plaats gevonden om te komen tot een plan van aanpak omtrent de...
Onrust over PGB Zorgverzekeringswet. Oplossing hard nodig!

Onrust over PGB Zorgverzekeringswet. Oplossing hard nodig!

Donderdag 16 januari stond er een artikel in het NRC over ouders die thuis hun ernstig zieke kind verzorgen. Zij krijgen, zo schrijft het NRC...
Herziening richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen

Herziening richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Kenniscentrum...
Binnen NIK Zuidwest is er ruimte voor mooie dromen

Binnen NIK Zuidwest is er ruimte voor mooie dromen

In het najaar heb ik, Chantal van der Velden (coördinator NIK Zuidwest), kennis mogen maken met Karin Geleijns, een kinderneuroloog met een prachtige...
Waardevolle uitwisselingsbijeenkomst geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders

Waardevolle uitwisselingsbijeenkomst geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders

10 december jl. vond er een uitwisselingsbijeenkomst voor geestelijk verzorgers en rouw- en verliesbegeleiders in de regio Holland Rijnland plaats. Tijdens...
IMPACT – IMplementing Pediatric Advance Care Planning Toolkit

IMPACT – IMplementing Pediatric Advance Care Planning Toolkit

De afgelopen jaren is in samenwerking met kinderen met een ernstige aandoening, hun ouders en zorgverleners IMPACT ontwikkeld, een hulpmiddel om advance...
Doelgroep Netwerken Integrale Kindzorg wordt verbreed

Doelgroep Netwerken Integrale Kindzorg wordt verbreed

De Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zetten zich in voor systeemgerichte zorg voor het gehele gezin rondom de thuissituatie. Hierbij spreken we over zowel...
In gesprek met opleider Angelie Faber van de Erasmus MC Academie

In gesprek met opleider Angelie Faber van de Erasmus MC Academie

Over het activeren van bewustwording, de samenwerking met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en het op één lijn zitten om (kinder)palliatieve zorg...
Een nieuwe uitstraling e-learning kinderpalliatieve zorg

Een nieuwe uitstraling e-learning kinderpalliatieve zorg

Sinds 2015 is er een e-learning kinderpalliatieve zorg beschikbaar voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Deze e-learning bestaat uit drie...
Professionals Talent for Care geven advies aan vakantievoorziening voor gezinnen met ernstig ziek kind en stellen ervaringsdeskundigheid centraal

Professionals Talent for Care geven advies aan vakantievoorziening voor gezinnen met ernstig ziek kind en stellen ervaringsdeskundigheid centraal

Acht jonge professionals van Talent for Care  stelden samen met ouders, kinderverpleegkundigen en experts adviezen op voor Mark Vogt en Tessa...
‘Onderzoek doen naar wat er toe doet, dat zijn we kinderen verplicht.’

‘Onderzoek doen naar wat er toe doet, dat zijn we kinderen verplicht.’

In de rubriek ‘passie voor het vak’ vragen we zorgprofessionals wat hen drijft om zich in te zetten voor de kinderpalliatieve zorg. Deze keer...
Nieuw prentenboek helpt klas omgaan met overlijden klasgenootje

Nieuw prentenboek helpt klas omgaan met overlijden klasgenootje

Een kinderboek over rouwen in de klas was er nog niet. Reden genoeg voor vier studenten Geneeskunde uit Groningen om het boek ‘De klas neemt...
2-daagse training Advance care planning in de kindergeneeskunde Samen praten over zorg en behandeling

2-daagse training Advance care planning in de kindergeneeskunde Samen praten over zorg en behandeling

Advance care planning (ACP) is een proces van gespreksvoering waarin kinderen met een ernstige aandoening en hun ouders zich bewust worden van hun...
Interview met Erna Michiels: 'Ik haal veel voldoening uit mijn werk als kinderoncoloog.'

Interview met Erna Michiels: 'Ik haal veel voldoening uit mijn werk als kinderoncoloog.'

Erna Michiels is één van de drie kinderoncologen in het Kinder Comfort Team Utrecht, dat onder meer gevestigd is in het Prinses Máxima Centrum voor...
Video: Met kinderen over de dood praten

Video: Met kinderen over de dood praten

Video 'Met kinderen over de dood praten' door Erna Michiels, kinderoncoloog bij het Prinses Máxima Centrum.

Geneeskunde studenten schrijven prentenboek ‘De klas neemt afscheid’

Geneeskunde studenten schrijven prentenboek ‘De klas neemt afscheid’

Elk jaar krijgen ongeveer 70 onderbouwklassen van een basisschool te maken met het overlijden van een klasgenoot. Deze kinderen moeten omgaan met dit...
Programma Ouder en Kind Educatie (OKE) gelanceerd!

Programma Ouder en Kind Educatie (OKE) gelanceerd!

Kinderen verblijven steeds korter in het ziekenhuis. Een grote groep kinderen heeft echter langer zorg nodig; verpleegtechnische handelingen, medicatie en...
Handreiking Kindercardiologie en Kinderpalliatieve Zorg beschikbaar

Handreiking Kindercardiologie en Kinderpalliatieve Zorg beschikbaar

De zorg voor kinderen met een ernstige aangeboren of verworven hart- en vaataandoening is de afgelopen jaren sterk verbeterd door onder meer...
Delegatie van de Japanse Orange Home Care Clinic op bezoek bij kinderhospice ZonnaCare

Delegatie van de Japanse Orange Home Care Clinic op bezoek bij kinderhospice ZonnaCare

Op maandag 4 november bezocht een delegatie van de Japanse Orange Home Care Clinic (Orange Kids’ Care Lab) uit Fukui voor de tweede keer Kinderhospice...
Kinderpalliatieve zorg voor kinderen met een ernstige (aangeboren) hart- en vaataandoening

Kinderpalliatieve zorg voor kinderen met een ernstige (aangeboren) hart- en vaataandoening

‘Onlangs hebben we een aantal kinderen verloren – van baby tot puber – waarbij mij eens te meer duidelijk werd dat we het beter...
Al 1800 studenten kregen les in kinderpalliatieve zorg van ervaringsdeskundigen

Al 1800 studenten kregen les in kinderpalliatieve zorg van ervaringsdeskundigen

Het is van groot belang zorgprofessionals bewust te maken welke cruciale rol zij kunnen spelen in de kinderpalliatieve zorg. Daarom...
Kinderpalliatieve zorg verbeteren doen we met z’n allen

Kinderpalliatieve zorg verbeteren doen we met z’n allen

“Onderzoeken waar oplossingen voor knelpunten liggen en drempels wegnemen waar dat kan. Dat zien wij als de verantwoordelijkheid van de Nederlandse...
Talent for Care ontwikkelt informatietool voor ouders

Talent for Care ontwikkelt informatietool voor ouders

Als onderdeel van hun leiderschapstraject bij Talent for Care heeft een groep van zeven professionals, werkzaam in diverse functies...
Aanwezigheid NIK bij symposia van grote toegevoegde waarde

Aanwezigheid NIK bij symposia van grote toegevoegde waarde

Chantal van der Velden, netwerkcoördinator van NIK Zuidwest is de afgelopen periode veel te vinden geweest op verschillende ‘skillsdagen’ en...
NIK Utrecht opent telefonisch spreekuur voor casusbesprekingen

NIK Utrecht opent telefonisch spreekuur voor casusbesprekingen

Goed nieuws! Per 1 november opent het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Utrecht twee keer per week een telefonisch spreekuur voor...
123456
0