Handreiking Indicatieproces Kindzorg

Handreiking Indicatieproces Kindzorg

Toelichting voor kinderverpleegkundige voor het inventariseren en organiseren van zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0 tot 18 jaar voor de...
Active termination of life will soon be possible in The Netherlands for children aged 1-12 who are incurably ill

Active termination of life will soon be possible in The Netherlands for children aged 1-12 who are incurably ill

    The Dutch Minister of Health has informed the House of Representatives in a letter that there will be a (further) regulation for doctors...
Koppelbed voor het eerst ingezet binnen de kinderpalliatieve zorg

Koppelbed voor het eerst ingezet binnen de kinderpalliatieve zorg

In Limburg is voor het eerst een koppelbed ingezet voor een kindje van 3 jaar dat van de palliatieve fase in de terminale fase terecht kwam. Dominique...
Nieuwe website met verhalen van ouders over de zorg voor hun ongeneeslijk zieke kind

Nieuwe website met verhalen van ouders over de zorg voor hun ongeneeslijk zieke kind

Hoe ervaren ouders de zorg voor hun ongeneeslijk zieke kind? Op kindzorgervaring.nl lees je vanaf nu hun verhalen. Over wat goed gaat en wat beter kan. En...
10 jaar Kinderpalliativzentrum Datteln

10 jaar Kinderpalliativzentrum Datteln

In juni bestond het Kinderpalliativzentrum Datteln 10 jaar. Nu zou u zich kunnen afvragen waarom wij aandacht besteden aan het jubileum van een Duits...
Nieuw lid Raad van Toezicht

Nieuw lid Raad van Toezicht

Wij zijn verheugd dat Wouter Kollen is toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Hij is kinderarts-oncoloog,...
‘Onderwijs is voor een ziek kind een stukje normaal binnen het abnormale.’

‘Onderwijs is voor een ziek kind een stukje normaal binnen het abnormale.’

In de rubriek ‘passie voor het vak’ vragen we zorgprofessionals wat hen drijft om zich in te zetten voor de kinderpalliatieve zorg. Deze keer is...
‘Het wordt nooit meer zoals het was’. Uitkomsten NIK vragenlijst.

‘Het wordt nooit meer zoals het was’. Uitkomsten NIK vragenlijst.

Om meer zicht te krijgen op wat zorgprofessionals bezighoudt in deze tijden van corona, zowel op persoonlijk vlak als op werkvlak, hebben de...
Professionalisering NIK: ‘Een vitaal netwerk dient continu gevoed te worden.’

Professionalisering NIK: ‘Een vitaal netwerk dient continu gevoed te worden.’

Ongeveer een jaar geleden berichtten we dat er zeven Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) gerealiseerd waren en dat er daarmee landelijke dekking gerealiseerd...
Luisteren naar andere ouders met een zorgintensiever kind

Luisteren naar andere ouders met een zorgintensiever kind

Ben je ouder van een zorgintensiever kind? Heb je vragen over de zorg voor je kind in corona tijd en ben je benieuwd hoe andere ouders dit aanpakken? Wil...
Betrouwbare informatie over coronavirus in de kindzorg

Betrouwbare informatie over coronavirus in de kindzorg

Samenwerkende kindzorgpartijen lanceren webpagina met informatie over coronavirus voor de kindzorg.

Data-analyse vormt de sleutel tot domeinoverstijgend indiceren in de kinderpalliatieve zorg.

Data-analyse vormt de sleutel tot domeinoverstijgend indiceren in de kinderpalliatieve zorg.

Interview met Renate van Huizen (jb Lorenz) over de uitvoering van de landelijke werkagenda kinderpalliatieve zorg en de behaalde stappen in het...
Kinderpalliatieve zorg op de kaart in nieuw CZO Flex Level opleidingsaanbod

Kinderpalliatieve zorg op de kaart in nieuw CZO Flex Level opleidingsaanbod

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg heeft meegewerkt aan het CZO Flex Level project. Doel: opleidingen beter aan laten sluiten bij de praktijk....
Tijdelijk aanbod afstandsonderwijs kinderpalliatieve zorg

Tijdelijk aanbod afstandsonderwijs kinderpalliatieve zorg

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg verzorgt een tijdelijk aanbod van digitaal afstandsonderwijs.

Vrijwilligersnetwerk ‘2 uur voor corona’ biedt zorgprofessionals luisterend oor

Vrijwilligersnetwerk ‘2 uur voor corona’ biedt zorgprofessionals luisterend oor

Zorgprofessionals aangesloten bij de Netwerken Integrale Kindzorg kunnen voor een luisterend oor terecht bij rouw- en verliesbegeleiders en geestelijk...
“Kinderpalliatieve zorg bieden is wat ik als kinderarts elke dag doe.”

“Kinderpalliatieve zorg bieden is wat ik als kinderarts elke dag doe.”

In de rubriek ‘passie voor het vak’ uit onze nieuwsbrief vragen we zorgprofessionals wat hen drijft om zich in te zetten voor de...
Symposium; Samenwerking maakt sterker! Next step in kinderpalliatieve zorg

Symposium; Samenwerking maakt sterker! Next step in kinderpalliatieve zorg

SAVE THE DATE! Donderdag 28 januari 2021
Symposium; Samenwerking maakt sterker! Next step in kinderpalliatieve zorg

Tobias: een boek over liefde die de dood overstijgt

Tobias: een boek over liefde die de dood overstijgt

Op de dag dat hij 25 jaar zou zijn geworden, werd het boek Tobias geboren. Het boek is geschreven door de moeder van Tobias: Elisabeth van Windt, geestelijk...
Informatie over coronavirus in de kindzorg

Informatie over coronavirus in de kindzorg

Een brief aan alle ouders...
Nationale en internationale congressen (kinder)palliatieve zorg 2020/2021

Nationale en internationale congressen (kinder)palliatieve zorg 2020/2021

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is in de komende maanden aanwezig op diverse internationale congressen en symposia. Bekijk het overzicht voor...
Werkgroep Wij zien je Wel overhandigd rapportage aan Minister Hugo de Jonge

Werkgroep Wij zien je Wel overhandigd rapportage aan Minister Hugo de Jonge

Onderweg van overleven naar leven Eindrapport en aanbevelingen werkgroep Wij zien je Wel
Lesmodule psychosociale aspecten van kinderpalliatieve zorg

Lesmodule psychosociale aspecten van kinderpalliatieve zorg

Om de introductie les over kinderpalliatieve zorg te verrijken is er een specifieke lesmodule over de psychosociale aspecten van kinderpalliatieve zorg...
Even voorstellen: Mara van Stiphout, beleidsmedewerker

Even voorstellen: Mara van Stiphout, beleidsmedewerker

Hallo! Graag wil ik mij even voorstellen: ik ben Mara van Stiphout en sinds half februari ben ik gestart bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg als...
Scholing ‘Inleiding in spiritualiteit binnen de kinderpalliatieve zorg’ beschikbaar

Scholing ‘Inleiding in spiritualiteit binnen de kinderpalliatieve zorg’ beschikbaar

De afgelopen maanden hebben geestelijk verzorgers en tevens leden van NIK Utrecht Esli Jongen, Elisabeth van Windt, Loes Berkhout en Johannes Verheijden...
‘Een collega hebben waarmee je kunt sparren, dat is enorm waardevol.’

‘Een collega hebben waarmee je kunt sparren, dat is enorm waardevol.’

In de rubriek ‘passie voor het vak’ vragen we zorgprofessionals wat hen drijft om zich in te zetten voor de kinderpalliatieve zorg. Deze keer is...
123456