Artsensteunpunt: werken aan betere kinderpalliatieve zorg

Artsensteunpunt: werken aan betere kinderpalliatieve zorg

Sinds 1 oktober 2018 is het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen operationeel. Het biedt ondersteuning aan artsen in complexe besluitvormingstrajecten rond het levenseinde van kinderen. In het tijdschrift Kinderarts en samenleving van NVK verscheen een artikel over het artsensteunpunt.

Nascholingsavond Kinder Comfort Team Sophia

Nascholingsavond Kinder Comfort Team Sophia

Deze avond is voor iedereen die betrokken is bij of interesse heeft in kinderpalliatieve zorg, zowel binnen het Sophia als daarbuiten!

Uitnodiging symposium 'Uit de kinderschoenen! Kinderpalliatieve zorg in transitie'

Uitnodiging symposium 'Uit de kinderschoenen! Kinderpalliatieve zorg in transitie'

Op woensdag 3 april 2019 vindt het symposium Uit de Kinderschoenen! Kinderpalliatieve zorg in transitie plaats in het AFAS theater in Leusden. Het belooft een inspirerende dag te worden met diverse workshops, nationale en internationale sprekers. Het symposium is een initiatief van de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) en de Kinder Comfort Teams (KCT). 

6e Nationale AYA 'Jong & Kanker' Congres 7 maart

6e Nationale AYA 'Jong & Kanker' Congres 7 maart

SPACE4AYA; Hét congres voor leeftijdsspecifieke AYA zorg voor jongvolwassenen met kanker wordt op 7 maart 2019 voor de 6e keer georganiseerd!

Herziening Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen gestart

Herziening Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen gestart

De eerste Nederlandse Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen werd in 2013 opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) in samenwerking met IKNL. De richtlijn bestond uit 3 grote onderdelen: symptoombestrijding, besluitvorming en organisatie van zorg. Die richtlijn is dus ondertussen 5 jaar oud en dat is een goed moment om een richtlijn te herzien en te kijken waar die aan een update toe is.

Middagsymposium: Niets blijft onbesproken, Xenia leeft!

Middagsymposium: Niets blijft onbesproken, Xenia leeft!

Een middagsymposium met verhalen van de gasten van Xenia, onze ervaringen, twee topsprekers, kunst, intimiteit en sexualiteit, troost en ontroostbaarheid, een ouder aan het woord. En dat allemaal met als host Lucas de Man.

Kennisagenda overhandigd aan ZonMw

Kennisagenda overhandigd aan ZonMw

Op 4 december jl. is de Kennisagenda voor Kinderpalliatieve Zorg officieel overhandigd aan ZonMw. De Kennisagenda is een rapport waarin een inventarisatie is gedaan wat er in de afgelopen jaren allemaal aan wetenschappelijke artikelen is gepubliceerd over kinderpalliatieve zorg, en een inventarisatie wat er volgens onderzoekers, zorgprofessionals, en ouders gedaan zou moeten worden de komende jaren.

Internationale en nationale congressen (kinder)palliatieve zorg

Internationale en nationale congressen (kinder)palliatieve zorg

In binnen- en buitenland zijn diverse interessante congressen en symposia waar wij een overzicht van hebben gemaakt. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is zelf ook aanwezig op een aantal van deze (inter)nationale congressen en symposia. Bekijk het overzicht voor meer informatie.

Emma Thuis team vervult landelijke consultatiefunctie voor Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Emma Thuis team vervult landelijke consultatiefunctie voor Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

Heeft u vragen over hoe u de zorg voor kinderen in een palliatieve fase en hun gezin moet organiseren? Wilt u bijvoorbeeld meer weten over de ‘Richtlijn palliatieve zorg voor kinderen’, het individueel zorgplan kinderpalliatieve zorg, over hoe om te gaan met broertjes en zusjes wanneer een kind heel erg ziek is of over andere psychosociale aspecten? Of heeft u vragen over symptomen en de behandeling? Dan kunt u terecht bij het Emma Thuis team.

Fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!

Fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!

We wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2019! Alle ouders, patiënten-, branche- en beroepsverenigingen die zich het afgelopen jaar samen met ons hebben ingezet voor betere kwaliteit van kinderpalliatieve zorg, ontzettend bedankt! 

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is gesloten van maandag 24 december 2018 tot en met dinsdag 1 januari 2019.

123456789