Aanwezigheid NIK bij symposia van grote toegevoegde waarde

Aanwezigheid NIK bij symposia van grote toegevoegde waarde

 

Chantal van der Velden, netwerkcoördinator van NIK Zuidwest is de afgelopen periode veel te vinden geweest op verschillende ‘skillsdagen’ en symposia. Het doel van de aanwezigheid is het onder de aandacht brengen van de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) en het taboe rondom de kinderpalliatieve zorg bij verschillende zorgprofessionals te doorbreken. Hierbij geeft Chantal een terugblik.  

Zaterdag 26 oktober. jl. was ik, samen met mijn collega Leandra Beeloo – Netwerkcoördinator NIK Holland Rijnland, aanwezig bij de zogeheten ‘skillsdag’ van Zorgzuster, een bemiddelingsbureau voor zelfstandig zorgondernemers. Naast de bemiddeling tussen professional en zorgvrager biedt men ook ondersteuning op het gebied van administratie, scholing en kwaliteit. Deze dag was een landelijk evenement waar 400 - 500 ZZP-ers hun kennis konden verbreden. NIK Zuidwest was aanwezig om enkele workshops te verzorgen op het gebied van de kinderpalliatieve zorg. 

 

Eyeopener voor Zorg ZZP-ers  

Daarnaast hebben we bij onze stand de nodige informatie gedeeld met geïnteresseerde ZZP-ers. Een grote eyeopener voor velen was dat we de kinderpalliatieve zorg al inzetten op het moment dat de diagnose bij een kind gesteld is. Een aspect dat in de volwassen palliatieve zorg anders benaderd wordt, daar wordt nog veel gedacht vanuit het moment dat de patiënt de terminale fase bereikt. 

Het is zo mooi te zien dat zorgprofessionals in eerste instantie bijna letterlijk met een boog om je stand heenlopen om vervolgens toch de informatie mee te nemen, omdat er zoveel meer bij deze zorg komt kijken dan alleen de begeleiding in de laatste fase. 

 
Volgend jaar weer! 

De vraag vanuit de ZZP-ers om ook volgend jaar weer de workshops te geven was een mooie opsteker voor al het werk dat we binnen het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg met elkaar gedaan hebben en nog steeds doen. De behoefte van deze groep zorgprofessionals om onze ontwikkelingen te blijven volgen is iets waar we zeker mee verder willen én kunnen. Tijdens onze gesprekken zijn er dan ook weer goede nieuwe contacten gelegd op het gebied van informatie-uitwisseling en samenwerking. De afspraken om elkaar snel te spreken zijn gemaakt en waarom is dat nu zo belangrijk? 

 

 

Iedere professional kan belangrijke schakel zijn 

Ieder professional heeft op zijn of haar gebied een grote meerwaarde voor alle gezinnen die te maken hebben met kinderpalliatieve zorg. Hierdoor kan ook iedereen net die ene schakel zijn die deze gezinnen nodig hebben om hun zorglast te verdelen. Zo kunnen zij een gezin blijven waar ook ruimte is voor een leven zonder ziekte of beperking op de voorgrond. 

Daarnaast is het zo mooi dat we met elkaar de krachten kunnen blijven bundelen om de zorg binnen de gezinnen te kunnen garanderen. We hebben elkaar hard nodig! Zeker in een tijd waarin er op alle gebied binnen de kinderpalliatieve zorg veel ontwikkelingen zijn. 

 

Inspirerende verhalen 

De laatste maanden heb ik hele mooie verhalen gehoord tijdens verschillende netwerkbijeenkomsten, zoals de ‘skillsdag’: een droom van een arts om een kinderhospice op te bouwen, een project in een ziekenhuis om vrijwilligers in te zetten als kroelproject bij kinderen die dat net even extra nodig hebben - en waar de zorgbelasting voor de ouders te groot is, maar ook de bereidwilligheid vanuit het CJG om zo vroeg mogelijk binnen de ziekenhuizen ingezet te worden ter preventie van de problematiek waar gezinnen tegenaan kunnen lopen binnen scholen of met broertjes en zusjes van het zieke kind. Zij reiken de hand om de sociale wijkteams in te schakelen en hún sociale kaart in te zetten om ook deze zorg vroegtijdig in te kunnen zetten. 

Het zijn allemaal prachtige initiatieven waar het NIK Zuidwest graag een steentje aan bijdraagt en zeker in mee wil denken. Een ontwikkeling waar ik erg trots op ben en die nogmaals laat zien hoe belangrijk onze Netwerken Integrale Kindzorg zijn binnen Nederland!