Actuele kennis en ontwikkelingen opdoen tijdens de 3-daagse basistraining kinderpalliatieve zorg

Actuele kennis en ontwikkelingen opdoen tijdens de 3-daagse basistraining kinderpalliatieve zorg


Actuele kennis en ontwikkelingen opdoen tijdens de 3-daagse basistraining kinderpalliatieve zorg

Terwijl ik dit stukje schrijf zijn er twee voorjaarsgroepen van ruim 16 mensen bezig met de 3-daagse basistraining kinderpalliatieve zorg. In mei sluiten ze hun traject af en ontvangen zij de welverdiende accreditatie en het bijbehorende cursuscertificaat. Het harde werken wordt beloond!


Tekst: Ellen Dijkstra, opleidingscoördinator


Veel animo voor waardevolle training
Het is fijn om te merken dat er veel animo is om deze training te volgen en dat uit de feedback blijkt dat de training als zeer waardevol wordt ervaren. De trainingen voor komend najaar zijn dan ook al volgeboekt. Ook in 2019 zullen er weer meer dan 60 collega’s op de werkvloer bij komen met actuele kennis rondom kinderpalliatieve zorg. De data voor de nieuwe voorjaarstrainingen in 2020 komen begin juni op de site. Voor docenten (vakspecialisten) is de training kinderpalliatieve zorg een training die ze graag geven en waar ze steeds opnieuw ruimte voor willen creëren in hun agenda’s. De vragen die in de lessen aan de orde komen worden door hen weer opgenomen in ontwikkel- of onderzoeksprojecten waar zij mee bezig zijn, waardoor zij kennis delen en leren tegelijk.


Multidisciplinaire werkwijze is uniek
Behalve de diversiteit van het inhoudelijk aanbod is de multidisciplinaire werkwijze wat deze training zo uniek en waardevol maakt. Leren van en met elkaar, niet goed of fout, maar anders. De diversiteit in de groep maakt de gesprekken en discussies interessant en waarde toevoegend. Zo wordt er gesproken over de verschillende werkwijzen die in het land worden gehanteerd, de mogelijkheden die per organisatie verschillen en daarmee dus ook de verscheidenheid aan dilemma’s en de oplossingen die daarvoor gevonden zijn.
Momenteel zijn de groepen opgebouwd uit: verpleegkundigen en artsen vanuit verschillende specialismen, artsen in opleiding, pedagogen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, rouw- en verliesbegeleiders, muziektherapeuten en zelfs een beleidsmedewerker dit keer. Allemaal betrokken professionals die hun eigen aandeel in het totale palliatieve traject nog meer willen aanscherpen en afstemmen op het geheel.


Continu actualiseren en verbeteren
We zijn trots op de zeer positieve beoordelingen, maar toch blijven we de training continu actualiseren en verbeteren. Dit jaar is bijvoorbeeld het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg (IZP) als aparte les opgenomen. Het zorgplan wordt kort theoretisch uitgelegd en daarna gaan we er in groepjes mee aan de slag. Tijdens het invullen ontdekken we op welke manier we dit middel zinvol kunnen inzetten en welke aspecten belangrijk zijn bij het invullen ervan.
Als start van de 3-daagse basistraining kinderpalliatieve zorg volgen alle deelnemers sinds dit jaar eerst de E-learning module zodat de basisbegrippen al bekend zijn vóór de training start. Zo kunnen we tijdens de introductie stilstaan bij de rol van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK). Ook gaan we in op de actuele politieke en internationale ontwikkelingen.
Een andere wijziging is dat de voorbereidingsopdrachten deels facultatief zijn geworden zodat elke professional zelf kan bepalen welke achtergrondinformatie voor zijn/haar werkplek relevant is.


Mogelijke uitbreiding van de training
Het grootste dilemma op dit moment is de beperkte tijd en de veelheid aan interessante onderwerpen. Komend jaar willen we ruimte creëren voor een les over Advance Care Planning (ACP). Momenteel zijn we dan ook hard aan het puzzelen of er een mogelijkheid is om de training uit te breiden zodat er meer rust in het programma ontstaat en we nog meer mooie en belangrijke onderwerpen een plek kunnen geven. Ook overwegen we om op bepaalde, specifieke onderwerpen beroeps-specifiek uit elkaar te gaan en dan de bevindingen daarna multidisciplinair te delen en daarop te reflecteren. In het buitenland is deze combinatie – van zowel multidisciplinair als beroeps-specifiek bij elkaar komen – zeer succesvol gebleken.

Onze netwerkcoördinatoren volgen ook allemaal de 3-daagse basistraining kinderpalliatieve zorg, je kunt hen dus gerust benaderen als wilt weten of de training voor jou van belang kan zijn. En aangezien de training doorlopend geactualiseerd wordt, kan het de moeite lonen de training na verloop van tijd nog eens te herhalen. Zo blijf je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de kinderpalliatieve zorg. Op de website vind je de informatiefolder. Ook kun je direct contact opnemen met de opleidingscoördinator:
e.dijkstra@kinderpalliatief.nl