Afscheid van Stichting PAL is een nieuw begin: Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een feit!

Afscheid van Stichting PAL is een nieuw begin: Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een feit!

Foto: Nico Peelen (PAL) en Károly Illy (NVK) tekenen samenwerkingsovereenkomst voor Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

 

Afscheid van Stichting PAL is een nieuw begin: Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een feit!


Op 26 september 2018, is Stichting PAL officieel overgegaan naar Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Een mijlpaal voor de kinderpalliatieve zorg in Nederland. ‘Stichting Platform Palliatieve Zorg voor Kinderen in Nederland’ werd in 2007 opgericht met de visie dat als er zorgstructuren voor kinderpalliatieve zorg in Nederland zouden liggen en er een Kenniscentrum zou zijn, de stichting haar werk had gedaan. En nu, 11 jaar later, is dit doel bereikt en is het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg officieel geworden. Daarmee is één centraal punt voor alle vragen en activiteiten rond kinderpalliatieve zorg in Nederland gecreëerd. Een netwerkorganisatie waar kind en gezin, zorgverlener en beleidsadviseur terecht kunnen met vragen. Een centraal punt van waaruit zorginnovatie, coördinatie en verbinding tussen de regionale netwerken (NIK) en de Kinder Comfort Teams, kennisdeling, richtlijnontwikkeling, onderzoek, scholing en voorlichting gestimuleerd en gefaciliteerd worden.

 

Het verbinden van wetenschap, kennis en praktijk van de kinderpalliatieve zorg is de primaire doelstelling van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Het Kenniscentrum zal zich de komende jaren verder ontwikkelen tot landelijke eenheid, waarin kind en gezin, artsen, onderzoekers en alle bij kinderpalliatieve zorg betrokken zorgverleners en disciplines uit de 1e, 2e en 3e lijn nauw samenwerken. Samen met de Kinder Comfort Teams (KCT) in de academische ziekenhuizen en de regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zal het Kenniscentrum de onderlinge samenwerking en afstemming bevorderen en faciliteren. Per 1 oktober 2018 is tevens het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen telefonisch bereikbaar. Specifiek voor behandelend artsen met vragen over of behoefte aan steun bij complexe besluitvorming rond het levenseinde van kinderen.


Het Landelijk Platform Kinderpalliatieve Zorg, dat met zijn actieve adviesfunctie in de afgelopen 12 jaar zo vele ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg heeft weten te stimuleren, is inmiddels overgegaan in een statutair verankerde Expertise- en Patiëntenraad. Ervaringen uit de praktijk vormen nu en ook in de toekomst de basis voor alle ontwikkelingen binnen het Kenniscentrum.


In de overgang van Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise naar Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is Meggi Schuiling-Otten benoemd tot directeur-bestuurder van het Kenniscentrum.

 

Wilt u meer weten over de overgang van Stichting PAL naar Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg? De afgelopen periode hebben wij hierover in 4 artikelen geschreven. U leest de artikelen hier:

 

  1. Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise wordt Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

  2. Handen ineen voor een optimale kinderpalliatieve zorg

  3. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg als verbindende schakel

  4. Palliatieve zorg: ambitie en samenwerking vanuit de kindergeneeskunde