Al 1800 studenten kregen les in kinderpalliatieve zorg van ervaringsdeskundigen

Al 1800 studenten kregen les in kinderpalliatieve zorg van ervaringsdeskundigen

 

Het is van groot belang zorgprofessionals bewust te maken welke cruciale rol zij kunnen spelen in de kinderpalliatieve zorg. Daarom bieden steeds meer onderwijsinstellingen hierover een  introductieles aan, ontwikkeld door het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. In 2019 zijn 32 lessen verzorgd aan 810 studenten bij 14 onderwijsinstellingen. Een stijging van 27 lessen ten opzichte van 2015. Vanaf dat jaar ontwikkelt en faciliteert het kenniscentrum opleidingen bij het aanbieden van deze scholing. De meeste lessen worden verzorgd door ervaringsdeskundigen verbonden aan het kenniscentrum. De persoonlijke ervaring wordt als leidraad gebuikt om een brug te slaan tussen theorie en praktijk. 

‘Omdat ik met mijn ervaring bij wil dragen aan nóg betere kinderpalliatieve zorg geef ik gastlessen en lezingen over dit onderwerp’, vertelt Marjolein Broeren. Haar dochter Maxine overleed aan de gevolgen van een hersentumor. Ook Marjolein Koot zet zich al enkele jaren in voor deskundigheidsbevordering. Haar oudste zoon Kasper overleed na jaren van intensieve zorg thuis aan de gevolgen van een progressieve stofwisselingsziekte (metachromatische leukodystrofie). ‘Mijn  ervaring met de mogelijkheden van kinderpalliatieve zorgverlening (in de thuissituatie), het belang van een multidisciplinaire aanpak en welke belangrijke rol professionals daarin hebben, wil ik graag overdragen aan studenten’. Merlijn Beerepoot heeft een dubbelperspectief als oncologieverpleegkundige en moeder van Benthe, die aan de gevolgen van progressieve stofwisselingziekte (NCL type 2) overleed. ‘Graag belicht ik aan studenten beide kanten van kinderpalllatieve zorg’. Ook Neel Staats heeft onlangs haar eerste gastcollege gegeven. Haar dochter Bel leed aan meerdere aandoeningen en was zeer ernstig meervoudig verstandelijk beperkt. Ze geeft studenten een inkijkje in haar paniek en desoriëntatie ‘dit is toch niet mijn leven…?’

 

Jaar 

Aantal lessen 

Aantal studenten 

Aantal onderwijsinstellingen 

Betrokken opleidingen  

2015 

135 

Specialisatie Kinderverpleegkunde, Oncologie-verpleegkunde,
Verpleegkunde vervolg,  HBO-V (diverse minoren en keuze onderwijs),

Pedagogiek en post HBO palliatieve zorg  

2016 

187 

 7 

2017 

12 

253 

10 

2018 

22 

408 

11 

2019 

32 

810 

14  

Aantallen lessen en studenten die bij verschillende onderwijsinstellingen zijn gegeven van 2015 t/m 2019 

 

Onderdelen van de les 

Tijdens de lessen worden de belangrijkste onderdelen van kinderpalliatieve zorg geïntroduceerd en verbonden aan de praktijk. Daarbij staan de volgende onderwerpen centraal: 

  1. wat is kinderpalliatieve zorg en waarin verschilt het van palliatieve zorg voor volwassenen? (kenmerken, begrippen en definitie) 

  1. de domeinen, betrokken disciplines van kinderpalliatieve zorg, belangrijke richtlijnen en tools 

  1. welke impact kan de diagnose hebben op de ouders en de rest van het gezin, voor welke keuzes komen zij te staan en welke specifieke zorgbehoeften hebben zij, zowel in de palliatieve als terminale fase? 

  1. hoe is de kinderpalliatieve zorg in Nederland georganiseerd en welke aanvullende zorg kan worden ingeschakeld? Waar kan de zorgprofessional met (hulp)vragen terecht? 

  1. op welke manier kun je een ernstig ziek kind en zijn/haar ouders en eventuele broer(s) en/of zus(sen) begeleiden rondom het stervens- en rouwproces? 

 

Een student: ‘kinderpalliatieve zorg beklijft op deze manier en heeft een gezicht gekregen,

omdat we hebben gehoord/gezien hoe het in de praktijk kan werken’

 

Les afstemmen op betreffende opleiding 

De les en het materiaal hebben een vaste basis en worden door het kenniscentrum samen met  de onderwijsinstelling afgestemd op de betreffende opleiding. Denk aan een basispresentatie, leerdoelen, lesopbouw, voorbereidingsopdrachten en toetsvragen. We werken samen met andere professionals die we desgewenst bij de lessen kunnen betrekken, zoals (huis)artsen, kinderverpleegkundigen vanuit de Kinder Comfort Teams en rouw- en verliesdeskundigen . Zij hebben veel kennis van kinderpalliatieve zorg met hun eigen focusgebied. Doel is een (complete) introductie te geven op dit belangrijke onderwerp en deskundigheid bij alle betrokken professionals te bevorderen. Alle lessen worden geëvalueerd met de uitvoerende docent om (inhoudelijke) verbeteringen aan te brengen en de lessen door te ontwikkelen.
 

Studenten positief 

De meeste studenten zijn positief over de lessen en vinden de stof interessant en leerzaam, vooral omdat theorie en praktijk met elkaar worden verbonden. Ze geven aan ‘geïnspireerd’, ‘geraakt’ en ‘onder de indruk te zijn’. Een aantal reacties: 

  • ‘kinderpalliatieve zorg beklijft op deze manier en heeft een gezicht gekregen, omdat we hebben gehoord/gezien hoe het in de praktijk kan werken’ 

  • ‘dapper en aangrijpend om van dichtbij jullie verhaal te mogen horen’ 

  • ‘een mooie ervaring om mee te nemen en een stukje bewustwording’  

  • ‘goed om de plus- en minkanten in de zorgverlening te horen vanuit ouders, erg leerzaam’ 

  • ‘we zijn in ons werk altijd gericht op het uit- en opzoeken van veel informatie. Nu weet ik dat, als het om palliatieve zorg gaat, het veel belangrijker is om meer tijd en aandacht te geven aan de patiënt en de ouders.’  

 

Uitbreiding naar andere opleidingen  

De meeste introductielessen worden momenteel gegeven bij het hoger (beroeps)onderwijs, zoals aan kinderverpleegkundigen (intra- en extramuraal) in opleiding bij academische ziekenhuizen en HBO-V studenten die zich specialiseren in de zorg voor kinderen of volwassen palliatieve zorg. Ook komt er steeds meer interesse vanuit andere beroepsgroepen en opleidingen zoals Social Work, Pedagogiek, High- en Intensive Care en neonatologie. Afgelopen jaar is ook een nascholing verzorgd voor huisartsen.

 

Interesse in een gastles? Neem dan contact op met m.koot@kinderpalliatief.nl voor een vrijblijvende kennismaking.