Anouchka van Miltenburg voorzitter Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

Anouchka van Miltenburg voorzitter Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

“Het vinden en krijgen van recht op zorg, zeker wanneer die zorg uit diverse financieringsbronnen moet komen, is in Nederland een hele opgave. Ouders met ongeneeslijk zieke kinderen wil je daarmee niet belasten. Ik wil eraan bijdragen het leven voor hen op dit vlak iets gemakkelijker te maken. Daarom heb ik ‘ja’ gezegd tegen het verzoek om het bestuurlijk overleg van de Pilot Domeinoverstijgend Indiceren voor te zitten.” 

“Ik ben Anouchka van Miltenburg, directeur-bestuurder van Nucleuszorg, voormalig Tweede Kamervoorzitter en gedurende veertien jaar (2003-2017) lid van de Tweede Kamer. In die laatste functie heb ik mij lang en intensief ingezet voor het toegankelijker maken van de zorg. 
Daarbij heb ik met veel anderen vaak de wens geuit om te komen tot een eenduidiger indicatiestelling. Tot nu toe is dat niet gelukt. Gezien de brede samenstelling van het bestuurlijk overleg van de Pilot Domeinoverstijgend Indiceren en de duidelijke steun die VWS eraan verleent, acht ik de kans nu groot dat deze pilot succesvol zal blijken.”