Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen bereikbaar!

Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen bereikbaar!

Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen bereikbaar

Na een pilotfase van 9 maanden is per 1 oktober 2018 het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen telefonisch bereikbaar op nummer 06 256 508 48. Het Artsensteunpunt is specifiek bedoeld voor behandelend artsen met vragen over of behoefte aan steun bij complexe besluitvorming rond het levenseinde van kinderen.

 

Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen

Het Kenniscentrum heeft in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen opgezet. Het Artsensteunpunt is bedoeld voor artsen die steun en/of advies zoeken bij vragen over complexe besluitvorming rond het levenseinde bij kinderen in de leeftijd van 1-18 jaar. Ook kan een behandelend arts na overlijden van een kind een beroep doen op een collega van het Artsensteunpunt voor een gesprek over het verloop. Hierbij kunnen zowel procedurele als gevoelsmatige aspecten aan bod komen. Kortom, het Artsensteunpunt faciliteert intercollegiale consultatie en is niet bedoeld voor acute zorgvragen of als een ‘second opinion’ groep. Een ander doel van het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen is leren van elkaar en van de casuïstiek die bij het Artsensteunpunt aangemeld wordt.

 

Samenstelling en werkwijze van het Artsensteunpunt

Het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen bestaat uit een kerngroep van kinderartsen en Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG). Zij vormen koppels. Wanneer een arts een beroep doet op het Artsensteunpunt zorgt een koppel, van AVG en kinderarts, voor een snel eerste contact en een inhoudelijke reactie op de uitgediepte consultvraag van een arts. Op de achtergrond is een multidisciplinair forum van experts beschikbaar voor consultatie en reflectie. Alle betrokkenen bij het Artsensteunpunt hebben aantoonbare ervaring en affiniteit met kinderpalliatieve zorg.