Artsensteunpunt: werken aan betere kinderpalliatieve zorg

Artsensteunpunt: werken aan betere kinderpalliatieve zorg

 

In de februari editie van Kinderarts en samenleving, een magazine van de NVK, verscheen een artikel over het artsensteunpunt. Het Artsensteunpunt, sinds 1 oktober 2018 operationeel,  is een initiatief van de NVK, het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten NVAG. Voor artsen die ondersteuning of reflectie willen in (of na) beslistrajecten rond het levenseinde, is er tijdens kantooruren een kinderarts en een AVG-arts telefonisch beschikbaar.

 

In het artikel gaan Annemieke Wagemans en Krista Tromp in op het belang van het artsensteunpunt en hoe het steunpunt in complexe situaties artsen ondersteunt. 


Lees het volledige artikel (auteur: Pieter Hoogesteijn)