Basistraining kinderpalliatieve zorg

Basistraining kinderpalliatieve zorg

De twee voorjaarstrainingen kinderpalliatieve zorg zijn net afgerond. We hadden twee zeer multidisciplinaire groepen, wat in de interactie een fijne meerwaarde gaf. Leren met en van elkaar! In totaal hebben 31 mensen de driedaagse basistraining gevolgd, waaronder: kinderartsen, verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers. Ook steeds meer ZZP-ers melden zich aan om deze cursus te volgen. De feedback en reacties waren erg positief. Het zijn lange en volle dagen, maar zeer de moeite waard. 
Veel deelnemers zouden graag zien dat sommige lessen langer duren en dat er zelfs nog een vierde dag aan de training wordt toegevoegd. Een goed teken. 
We houden de training echter kort en bondig, in verband met de kosten en het aantal dagen dat mensen vrij geroosterd moeten worden, maar we horen natuurlijk graag dat het naar meer smaakt!

Via de netwerkcoördinatoren kunnen mensen aangeven wanneer er behoefte is om onderwerpen uit te diepen en binnen het netwerk verder op te pakken. Ook de netwerkcoördinatoren hebben deze cursus gevolgd, dus zij zijn goed op de hoogte van de inhoud. 


De drie trainingen in het najaar stromen alweer vol en de trainingen voor 2019 zijn alvast in voorbereiding. In het najaar worden de voorbereidings- en reflectieopdrachten enigszins aangepast. Deze aanpassingen zijn erop gericht om te kunnen starten met een gelijkwaardig beginniveau. We hebben hierin de koppeling gemaakt met het E-learning Programma Kinderpalliatieve Zorg. In januari zal de les specifiek over het EmmaThuis team komen te vervallen. Hiervoor in de plaats gaan we in een praktische werk-les aan de slag met het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg.Vragen? Neem contact op via: info@kinderpalliatief.nl