Bekijk de animatievideo over Advance Care Planning in de kinderpalliatieve zorg

Samen praten over voorkeuren en doelen van zorg en behandeling voor de komende tijd wordt Advance Care Planning (ACP) genoemd. ACP-gesprekken worden gevoerd om een optimaal beeld te krijgen van de huidige situatie en van de waarden, doelen en voorkeuren voor de toekomst. Dit wordt vervolgens in het Individueel Zorgplan (IZP) vertaald naar specifieke doelen en afspraken. ACP-gesprekken vormen dus de basis voor het invullen van een IZP. Het uiteindelijke doel is dat de zorg en behandeling afgestemd is op het perspectief van kind en gezin. In het kader van het IMPACT-project zijn er ook diverse hulpmiddelen ontwikkeld om de ACP-gesprekken in de praktijk toe te passen. Deze hulpmiddelen zijn beschikbaar voor zowel het kind, de ouders en de betrokken zorgprofessionals.

Vanuit het werkveld was er behoefte aan laagdrempelige informatievoorziening over dit onderwerp. Daarom hebben wij onderstaande animatievideo ontwikkeld die duidelijke uitleg geeft over Advance Care Planning en de bijbehorende hulpmiddelen.

 

Advance Care Planning from Kenniscentrum Kinderpal. Zorg on Vimeo.