Congres Minderjarigen als patiënt

Congres Minderjarigen als patiënt

 

Op 21 november 2018 vindt het Congres Minderjarigen als Patiënt plaats. Bij kinderen en jongeren spelen andere juridische en ethische vragen dan bij volwassenen. Hoe gaat u hier als arts mee om?
Aan bod komen thema’s zoals (v)echtscheidingen, kindermishandeling, de preventieve rol van de arts als er sprake is van obesitas of roken in de thuissituatie, vragen rondom het beroepsgeheim bij minderjarigen, dwang en drang bij kinderen, kwetsbaar ouderschap en levenseindebeslissingen bij kinderen.

 

Een steunpunt voor levenseinde vragen bij kinderen: hoe werkt dat?

Prof. Eduard Verhagen verzorgt tijdens het Congres Minderjarige als Patiënt een workshop over het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen.

 

Wat wordt er in deze workshop behandeld?

Beslissingen over het levenseinde bij kinderen zijn om allerlei redenen ingewikkeld. Allereerst horen kinderen niet te overlijden en als dit wel gaat gebeuren, veroorzaakt dat verdriet en verwarring bij kind en gezin. Ook bij zorgverleners bestaan allerlei drempels om vroegtijdig en gestructureerd over levenseindezorg en overlijden van kinderen na te denken.
 

Gelukkig is er een heel snelle ontwikkeling geweest van palliatieve zorg bij kinderen en is kennis over dit onderwerp steeds makkelijker beschikbaar. Er bestaat inmiddels een landelijk Kenniscentrum voor kinderpalliatieve zorg waar sinds kort een steunpunt voor artsen aan verbonden is. Dit steunpunt is bedoeld voor artsen die steun en/of advies zoeken bij vragen over complexe besluitvorming rond het levenseinde bij kinderen in de leeftijd van 1-18 jaar. Hoe werkt dat steunpunt en wie zitten daar in? Wat kan ik van het steunpunt verwachten?

 

Antwoorden op deze vragen, in de context van de ontwikkelingen van kinderpalliatieve zorg, zijn de belangrijkste ingrediënten van de workshop.

 

Voor meer informatie over het congres ga naar https://www.knmg.nl/agenda/evenement/congres-minderjarigen-als-patient.htm