E-learning programma voor mantelzorgers en vrijwilligers in de palliatieve zorg voor kinderen nu 1 jaar beschikbaar in het Nederlands.

E-learning programma voor mantelzorgers en vrijwilligers in de palliatieve zorg voor kinderen nu 1 jaar beschikbaar in het Nederlands.

Vanaf oktober 2015 is het E-learning programma officieel beschikbaar in het Nederlands. Het E-learning programma is bedoeld voor vrijwilligers, mantelzorgers en zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor een ernstig ziek kind. PAL heeft in samenwerking met het Internationale Netwerk Kinderpalliatieve Zorg (ICPCN) een E-learning programma ontwikkeld, waarbij deelnemers in drie cursussen de belangrijkste basiskennis van de kinderpalliatieve zorg eigen kunnen maken.

De cursussen die op dit moment beschikbaar zijn in het Nederlands zijn: 
1.    Inleiding in palliatieve zorg voor kinderen.
2.    Communiceren met kinderen en emotionele problemen.
3.    Zorg rond het levenseinde in de kinderpalliatieve zorg.
Elke cursus bestaat uit een theoriegedeelte en een assessments (case studies, reflecterende studies en meerkeuzevragen). Zodra het werk is beoordeeld, krijgen de deelnemers een bericht over hun resultaat. De deelnemers die geslaagd zijn kunnen hun certificaat daarna downloaden. Voor elke cursus wordt een certificaat afgegeven.

In de zomer van 2015 is er gestart met een pilotgroep voor het E-learning programma, 
dit om alle onderdelen van het programma en eventuele problemen met de toegang tot de cursussen, vertalingen van de toetsen, vragen en algemene problemen met de site op te sporen en op te lossen. 
In oktober 2015 is het E-learning programma officieel gelanceerd en konden studenten zich voor de cursussen rechtstreeks inschrijven via de website van Stichting PAL.

Tijdens het updaten van het programma deden zich technische problemen voor met betrekking tot enkele instellingen. De problemen zijn zo snel als mogelijk was geanalyseerd en opgelost. Dank hiervoor aan de deelnemers die ons op de hoogte hebben gesteld van de problemen waarmee zij werden geconfronteerd.

Resultaten tot nu toe
Het programma heeft aangetoond een prima richtlijn te zijn voor mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners die werkzaam zijn in of betrokken zijn bij de kinderpalliatieve zorg, de zorg voor kinderen met een diagnose van een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte.

Wij hopen nog veel meer vrijwilligers, mantelzorgers en zorgverleners te kunnen ondersteunen, om met behulp van de door hun opgedane kennis meer vertrouwen te krijgen in het werken met ernstig zieke kinderen en hun familie. Dit om uiteindelijk een verbetering van de kwaliteit van kinderpalliatieve zorg te realiseren. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Maraliza de Haan:
m.dehaan@kinderpalliatief.nl