Het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg wordt vernieuwd

Het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg wordt vernieuwd


Het Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg wordt vernieuwd

 

Sinds 2015 wordt er door de academische kinderziekenhuizen en sommige kinderthuiszorgorganisaties gebruik gemaakt van het Individuele Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg (IZP). In dit plan kunnen behandelafspraken voor de palliatieve fase vastgelegd worden, evenals wensen en behoeften van kind en ouders. Vanuit ouders én zorgverleners horen we dat het geen prettig werkzaam document is. Om die reden wordt het IZP de komende jaren verder ontwikkeld, waarbij we in samenspraak met ouders en zorgverleners een werkbare, volledige en digitale versie ontwikkeld en geïmplementeerd.


Het doel van het IZP

In 2015 is het IZP ontwikkeld vanuit de landelijke richtlijn voor kinderpalliatieve zorg. Het doel van dit uitgebreide zorgplan is om goede palliatieve zorg voor kind en gezin te leveren, zowel in het ziekenhuis als thuis. Er kunnen afspraken in vastgelegd worden over wat er gedaan zal worden wanneer bepaalde situaties zich voordoen, of wanneer een ander stadium is aangebroken in de aandoening van het kind. Het richt zich daarmee op wat er allemaal nog mogelijk is, en niet zozeer op wat er niet meer kan. In de afgelopen jaren is echter gebleken dat er meer aandacht in het IZP mag komen voor psychische, sociale en spirituele zorg. Ook zou het prettiger werken wanneer het een digitaal document wordt.


Subsidieaanvraag loopt

Voor het inhoudelijk verbeteren van het IZP er een subsidieaanvraag ingediend. In samenspraak met ouders en zorgverleners kunnen we dan een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar het optimaliseren van de inhoud van het IZP. We zullen u via de nieuwsbrief met enige regelmaat op de hoogte houden van de voortgang.

 

MijnKinderComfortNet

Naast de inhoudelijke aanpassingen die in het IZP doorgevoerd moeten gaan worden, zijn er ook ontwikkelingen met betrekking tot de digitalisering van het IZP. Een onderdeel hiervan is dat het Individuele Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg opgenomen gaat worden in MijnKinderComfortNet.

Dit systeem is ontwikkeld binnen het Kinder Comfort Team in het Amalia Kinderziekenhuis Radboudumc. Deze digitale omgeving verbetert de interactie tussen alle betrokkenen bij het organiseren, faciliteren en verlenen van integrale, persoonsgerichte zorg. Ouders hebben de regie over wie toegang heeft tot de persoonlijke digitale omgeving. In deze beveiligde omgeving kunnen berichten worden uitgewisseld, bestanden worden geüpload, links worden gedeeld en is het mogelijk om te beeldbellen. Na het proces van ontwikkeling, testen en bijstellen is MijnKinderComfortNet via het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg beschikbaar voor alle Kinder Comfort Teams (KCT) en Netwerken Integrale Kindzorg (NIK). Het huidige IZP zal nog voor de zomer digitaal binnen MijnKinderComfortNet beschikbaar komen. Een vervolgproject is in voorbereiding om de mogelijke uitwisseling van het Individuele Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg vanuit EPD’s te realiseren.

 

Voor meer informatie over het gebruik van MijnKinderComfortNet kunt u terecht bij Marion Hermans en Jose Jacobs via: kindercomfortteam.kg@radboudumc.nl Bij vragen over de implementatie en verdere ontwikkelingen: Stephanie Vallianatos: s.vallianatos@kinderpalliatief.nl