Het Kenniscentrum denkt mee in verbeteren aanvraagproces hulpmiddelen

Het Kenniscentrum denkt mee in verbeteren aanvraagproces hulpmiddelen

Het Kenniscentrum denkt mee in verbeteren aanvraagproces hulpmiddelen

Van ouders horen wij regelmatig dat het aanvragen van hulpmiddelen een langdurig, tijdrovend en frustrerend proces is. Het komt vaak voor dat tegen de tijd dat het hulpmiddel wordt geleverd deze niet meer aansluit bij wat het kind nodig heeft. Ook voor volwassenen geldt dat dit proces efficiënter kan. Zorgverzekeraars Nederland heeft daarom een werkgroep opgericht om het aanvraagproces van hulp- en verbandmiddelen te optimaliseren. Vanuit het Kenniscentrum neemt Chantal van der Velden, coördinator van NIK Zuidwest, deel aan deze werkgroep. Andere organisaties en disciplines die vertegenwoordigd zijn in de werkgroep zijn wijkverpleegkundigen, verschillende zorgverzekeraars en leveranciers. Op dit moment wordt het contact gelegd met de transferverpleegkundigen uit verschillende ziekenhuizen, omdat ook zij regelmatig met deze problematiek te maken hebben.

 

De werkgroep heeft de knelpunten en verbetermogelijkheden in het huidige aanvraagproces in kaart gebracht. Na het ontwikkelen van het gewenste aanvraagproces volgt een aanbeveling voor aanpassing van het Reglement hulpmiddelen 2019. Als het gaat om hulp- en verbandmiddelen voor kinderen, wordt er nu gekeken of hiervoor aanvullende, separate afspraken moeten worden gemaakt. Bij de verschillende zorgverzekeraars wordt het probleem erkend dat kinderen niet onder het algemene reglement kunnen vallen. Zij zijn dan ook bereid om mee te denken hoe dit proces voor deze specifieke patiëntengroep beter geregeld kan worden en het kind daardoor sneller gebruik kan maken van de juiste hulpmiddelen.