Het werk van de Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

Het werk van de Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

Wanneer een kind ernstig ziek is, denk je misschien niet meteen aan school. Als ouder niet, als verpleegkundige, arts, hulpverlener en als school niet.

Bij Ziezon (landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs)  denken wij dat onderwijs altijd een optie mag zijn. Graag illustreren wij dat met een voorbeeld.

 

Max, een levenslustige 7-jarige jongen werd ziek. Ernstig ziek. Niets was meer vanzelfsprekend in zijn leven en alles werd anders. Max was vaak in het ziekenhuis en zijn leven draaide om dokters, ziekenhuisafspraken en nog meer zaken die niet zouden moeten spelen in een kinderleven.

 

Max’ school hield afstand: “Hij is zo ziek. Je doet hem nu toch geen plezier met onderwijs? Voor de ouders is het allemaal al zo veel, laten we ze niet belasten met schoolse zaken”.

Maar Max miste de schooldagen, de routine, de zekerheid ervan, het gericht zijn op het sociale en op het gewone.

 

Toen de consulent OZL bij Max thuiskwam vroeg Max meteen: “Wanneer mag ik weer naar school?” Zijn moeder was er zich niet van bewust geweest hoe graag hij dat wilde: weer gewoon in de klas.

De consulent heeft met school gesproken en toen werd het ook duidelijk voor de school: wij hebben Max nog heel veel te bieden.

 

Max bleef naar school komen ook al werd het moeilijker voor hem en werden de momenten steeds korter. Op het laatst had hij alleen nog contact via een digitale verbinding en zijn klas zwaaide dan uitbundig naar hem. Hij hoorde weer bij zijn klas. Zijn klasgenootjes zijn Max tot grote steun geweest. Gewoon door te doen wat ze doen en te zijn wie ze zijn.

Het verhaal van Max is een voorbeeld dat het werk van de consulent OZL illustreert.

 

De consulent OZL kan de ouders bijstaan in het gesprek op school, de leerkrachten/docenten adviseren over hoe om te gaan met het ernstig zieke kind (in overleg met ouders en arts), kan een digitale verbinding regelen, kan in sommige gevallen zorgen voor/meedenken over onderwijs thuis en kan tevens adviseren om ziekte en een naderend einde bespreekbaar te maken in de klas. Mocht u in contact willen komen met een consulent dan kunt u ons vinden op www.ziezon.nl