Hoe ga ik in gesprek met kind en gezin over voorkeuren en doelen van zorg en behandeling in de toekomst?

Hoe ga ik in gesprek met kind en gezin over voorkeuren en doelen van zorg en behandeling in de toekomst?


Hoe ga ik in gesprek met kind en gezin over voorkeuren en doelen van zorg en behandeling in de toekomst?
 

Advance care planning is een proces van gespreksvoering dat kind, gezin en professional helpt om zicht te krijgen op doelen van zorg en behandeling, nu en in de toekomst. Advance care planning verbindt de visie van kind en gezin op ‘leven met ziekte’ en ‘goed leven’ met het perspectief van de medische professional. Dit om samen hoogwaardige zorg te geven aan kind en gezin, juist ook als het levenseinde nadert. 

IMPACT is een toolkit die handreikingen biedt om advance care planning in praktijk te brengen. De materialen zijn verkrijgbaar via www.kinderpalliatief.nl/impact. Er is een brochure voor professionals die het concept advance care planning verheldert. Daarnaast zijn er materialen die uitgedeeld kunnen worden aan kinderen, jongeren en ouders om zich voor te bereiden op een gesprek over wat zij belangrijk vinden voor hun zorg en behandeling in de toekomst. Het gesprek kan vervolgens vormgegeven worden op basis van de gesprekshandleidingen, die aansluiten op de voorbereidingsmaterialen.

IMPACT wordt momenteel geëvalueerd in een pilot studie. Daaruit blijkt dat jongeren, ouders en professionals gesprekken over toekomstige zorg waarderen en tegelijkertijd ook confronterend vinden. Juist daarom is een goede voorbereiding voor iedereen relevant. Dat geeft kind en gezin tijd om na te denken over wat voor hen belangrijk is en te beslissen waar zij wel en niet over willen spreken. Een goede voorbereiding helpt de professional vooral luisterend in het gesprek aanwezig te kunnen zijn en waar nodig specifieke expertise in te brengen. In een verdiepende training over advance care planning, die in samenwerking met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg in 2020 van start zal gaan, worden communicatievaardigheden aangereikt, die professionals ondersteunen om deze uitdagende en waardevolle gesprekken op een goede manier vorm te geven. Bent u geïnteresseerd in deze training? Laat ons dit vast weten via impact-studie@umcutrecht.nl. Marijke Kars en Jurrianne Fahner geven u graag meer informatie.