Kick-off NIK Noordoost

Kick-off NIK Noordoost

 

Dinsdag 10 april was in Groningen de kick-off van het Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost. Door het zetten van een handtekening onder een samenwerkingsconvenant hebben partners in de regio uitgesproken dat zij zich hard gaan maken voor het opzetten van NIK Noordoost. Het multidisciplinaire netwerk ondersteunt en begeleidt gezinnen met een kind met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening en de betrokken hulpverleners. Er is aandacht voor zowel het medische perspectief als voor psychische, pedagogische, sociale en spirituele vragen en behoeften van het kind en gezin.

 

De stuurgroep* van NIK Noordoost heeft de volgende speerpunten geformuleerd:

  • Het aanleveren en up-to-date houden van informatie over de mogelijke zorg, ondersteuning en expertise in de regio voor zowel ouders als zorgprofessionals.
  • Het verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken partijen rondom een gezin.
  • Goede overdracht tussen de betrokken zorgverleners, in het bijzonder tussen het ziekenhuis en de 1e lijn.

 

Netwerkcoördinator

Per 1 mei 2018 start de netwerkcoördinator van NIK Noordoost; het eerste aanspreekpunt voor ouders, zorgprofessionals en zorgorganisaties.

 

*Organisaties vertegenwoordigd in de stuurgroep zijn: Beatrix Kinderziekenhuis (UMCG), Beter Thuis Wonen, Bijzonder Zorgenkind, Isala, Kinderhotel Mappa Mondo Wezep, KinderThuisZorg, Ommelander Ziekenhuis, Thuiszorg Dichtbij en umcGroningen Thuis.