Kinder Comfort Team Maastricht van start!

Kinder Comfort Team Maastricht van start!

 

Dit jaar zal ook het Maastricht UMC+ van start gaan met de projectfase voor het opstarten van een Kinder Comfort Team (KCT). Een enthousiast team is hiermee aan de slag. Zij zijn nu nog in de beginfase van het oprichten van een stuurgroep, een projectgroep en van het werven van een physician assistant en verpleegkundigen. 

 

Nauwe samenwerking met lokaal palliatief team

Als eerste KCT zal Maastricht nauw gaan samenwerken met het lokale palliatief team en met de palliatieve netwerken voor volwassenen, vooral binnen de transitieleeftijd (16 – 25 jaar). Daarnaast wordt er met hen samengewerkt op het gebied van protocollen, werkafspraken en onderwijs. Deze palliatieve netwerken voor volwassenen zijn reeds binnen NIK Limburg & Zuidoost-Brabant vertegenwoordigd door participatie van een van de regiocoördinatoren. 

 

Contact

Projectleider van het KCT Maastricht wordt Wilma Savelberg-Pasmans, de komende maanden zullen velen van jullie haar gaan leren kennen op de diverse bijeenkomsten. Later meer vanuit het zuiden des lands... 

Voor meer informatie of met vragen kunt u contact opnemen met het KCT Maastricht via kindercomfortteam@mumc.nl