Kinder Comfort Team Maastricht van start

Kinder Comfort Team Maastricht van start

Na een succesvol en intensief projectjaar is op 7 december jl. ook het Kinder Comfort Team (KCT) Maastricht van het MUMC+ van start gegaan! Deze ontwikkeling is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Het team is er voor kinderen die palliatieve zorg nodig hebben. Bijzonder daarbij is de samenwerking met het palliatief team voor volwassenen.

 

KCT Maastricht begeleidt gezinnen en zorgverleners in Oost-Brabant en Limburg. Het gespecialiseerde team bestaat uit kinderartsen, kinderverpleegkundigen, physician assistant i.o., maatschappelijk werkers, psycholoog, pedagogisch medewerker en geestelijk verzorgers. Samen hebben zij een mooi zorgpad opgezet waarbij ze gebruik maken van de digitale mogelijkheden van deze tijd. Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen binnen. 

 

Samenwerking palliatief team volwassenen

Uniek in Nederland is de intensieve samenwerking met het palliatief team voor volwassenen. De verpleegkundigen van beide teams nemen over-en-weer deel aan het Multi Disciplinair Overleg (MDO). Patiënten tussen de 16 en 24 jaar zullen gezamenlijk worden begeleid om een geleidelijke overgang naar de volwassenzorg mogelijk te maken.

 

Online symposium

Ter gelegenheid van de start van KCT Maastricht vindt er op donderdag 4 februari een online symposium plaats van 9.30 uur tot 12.30 uur. Aanmelden kan via MUMC.nl/KCT. U krijgt het volledige programma met een inlog toegestuurd.

 

Contact

Wil je in contact komen met het KCT Maastricht? Wij zijn bereikbaar via kindercomfortteam@mumc.nl of telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 043-38 71 067.