Kinderpalliatieve Zorg als vast onderdeel van het curriculum vervolgopleiding kinderverpleegkunde

Nadat in 2015 vanuit een nauwe samenwerking met V&VN Kinderverpleegkunde kinderpalliatieve zorg als expertisegebied een plek heeft gekregen in het nieuwe expertiseprofiel kinderverpleegkunde, hebben met ingang van het nieuwe studiejaar alle vervolgopleidingen kinderverpleegkunde aandacht voor kinderpalliatieve zorg in hun curricula. 

In de afgelopen periode hebben gesprekken plaats gevonden met alle vervolgopleidingen kinderverpleegkunde in het land. Tijdens deze gesprekken werd veel interesse getoond in de diverse aspecten van kinderpalliatieve zorg en was de bereidheid hoog om aan kinderpalliatieve zorg (meer) aandacht te schenken binnen het curriculum. Wij konden hierbij vanuit PAL ondersteunen met een extra voor hogescholen ontwikkeld lespakket over kinderpalliatieve zorg met daarin beschreven kernaspecten en leerdoelen, aanvullend materiaal en tevens het bemiddelen van gastsprekers uit de regio. Met de verankering van vakkennis over kinderpalliatieve zorg in de vervolgopleiding kinderverpleegkunde hebben wij samen met de opleidingsinstituten een belangrijke stap ter voorkoming van onbewuste onbekwaamheid bij zorgverleners kunnen zetten.