Kinderpalliatieve zorg verdient veel meer aandacht

Kinderpalliatieve zorg verdient veel meer aandacht

In de kinderpalliatieve zorg gaat het om kinderen die weliswaar een levensbedreigende of levensverkortende ziekte hebben, maar die zich wel gewoon blijven ontwikkelen. Dit vraagt om specifieke aandacht van professionals in zorg en sociaal domein. Maar ook om een soepeler omgang met regels en wetten dan waarvan nu vaak sprake is, stelt Meggi Schuiling-Otten (bestuurder van Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg) in een interview met De Eerstelijns.

Alles draait om kwaliteit van leven en uiteindelijk kwaliteit van sterven bij deze kinderen. De bureaucratische processen lopen daarop vast. Lees hier het hele interview over de knelpunten die gezinnen met een palliatief kind ervaren in het sociaal domein.