0
Landelijke Wij zien je Wel middag Samen Kijken - 16 mei 2019

Voor wie: 
Iedereen die (professioneel) betrokken is bij gezinnen met mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen
(ZEVMB) is welkom. Van revalidatie- of kinderarts tot medewerker kinderdagcentrum en van zorgkantoor tot gezinscoach, verzorger of
fysiotherapeut. Maar ook medewerkers van CIZ, ZN, gemeente, zorgaanbieder en anderen zijn van harte welkom.

 

Doel van deze middag is het overdragen en delen van kennis, ervaringen en goede voorbeelden bij het ondersteunen van gezinnen met ZEVMB.

 

Programma:

Tijdens deze middag deelt de werkgroep Wij zien je Wel wat wij tot nu toe hebben gezien, opgehaald en zichtbaar gemaakt met ouders en alle belangrijke betrokken disciplines en zorgverleners. In het programma komt aan de orde:
• Aanbieden tussenrapportage ‘Wat hebben we gezien en zichtbaar gemaakt? – tips voor de praktijk’ aan belangrijke stakeholders.
• Stand van zaken van het programma Wij zien je Wel.
• Samen Kijken-sessies op basis van goede voorbeelden uit de praktijk, die door ouders en professionals samen worden begeleid.

 

Waar en wanneer

Donderdag 16 mei 2019, van 13.00 tot 17.00 in Utrecht (loopafstand station)

 

Meld je aan en neem je collega mee

Voor meer informatie en aanmelden: https://www.wijzienjewel.nl/bijeenkomsten/wij-zien-je-wel-middag-samen-kijken

Stuur deze uitnodiging door aan iedereen die ook op enigerlei wijze betrokken is bij deze groep.

 

Tot ziens op 16 mei!